Sizin için buradayız

Rehberlik takip sistemimiz ile haftalık programınızı ve performansınızı gözlemler, soru çözme performansınızı ölçer, sınav ve konu analizleri sonrası uzman kadromuzla eksiklerinizi giderecek bireysel planlamayı yaparak sizi geleceğe  hazırlarız.

MESLEKLER

SAYISAL

MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK

Programın Amacı

Bilgisayar mühendisliği programı bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapar.

Bu Mesleği Seçeceklerde Bulunması Gereken Nitelikler

Normalin ütünde bir genel akademik yeteneğe, üstün bir sayısal düşünme gücüne ve sağlam bir mantığa sahip, dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Mezunlarının yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır.

Programın Amacı

Çevre Mühendisi, doğal kaynakların en faydalı şekilde kullanılması, üretim ve tüketim etkinliklerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek biçimde planlanması için çalışan bir meslek alanıdır. Çevre Mühendisliği, üniversitelerde Mühendislik Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Her mühendislikte olduğu gibi çevre mühendisliği de Sayısal puan türünden öğrenci kabul etmektedir.

Çevre Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Çevre mühendisleri, dünya üzerinde yaşayan canlıların yaşam kalitesini artırmak adına çalışmalar yapar. Çevre mühendisi her türlü çevre sorunlarına, teknik düzeyde çözüm üretir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere;

– Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler,

– Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır,

– içme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar,

– Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler, hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır,

– Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliştirir,

– Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar,

Çevre mühendisleri, çalışmalarını genellikle büroda ve laboratuvarda yürütürler. Ancak, zaman zaman şantiye, inşaat alanı, arıtma tesisi gibi yerleri görmek için kent içinde ve dışında seyahat etmeleri gerekebilir. Çevre mühendisliği çok çeşitli alanlarda iş birliği yapılarak yürütülen bir meslektir. Bu nedenle çevre mühendisleri başka meslek elemanları ile sıkı iletişim halindedirler.

Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iller Bankası, Belediyeler, kamu kuramlarında çalışabildikleri gibi özel kuruluşlarda veya serbest çalışma olanağı da vardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kuramlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar iş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, iş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Çevre Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, çevre sağlığı alanlarında Öğretmen olarak da çalışabilirler.

Programın Amacı

Kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan alet ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve sistemin bakımıyla ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır.

Bu Mesleği Seçeceklerde Bulunması Gereken Nitelikler

Elektrik ve elektronik alanında çalışmak isteyenlerin üstün akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve ekonomiye ilgili ve yetenekli, dikkatli ve yaratıcı kimseler olmaları gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Elektrik-elektronik mühendislerinin büyük bir kısmı PTT, TRT gibi kamu kuruluşlarında, bir kısmı özel sektörde ya da serbest çalışmaktadırlar. Ülkemizde elektrik-elektronik mühendislerine duyulan gereksinme çok fazladır

Programın Amacı

Endüstride üretilecek bir eşyanın, bir nesnenin şeklini, işlevsel özelliklerini, yapılacağı malzemeyi, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir şekilde tasarlayan kişidir. Endüstri mühendisi olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Endüstri Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Endüstri Mühendisleri Ne iş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Endüstriyel kullanımı olan yeni bir nesnenin (eşyanın) tasarımı için proje hazırlar. Tasarlayacağı nesneye yönelik, bir akış şeması oluşturur. Örneğin, hangi amaçla kullanılacağı, hangi fonksiyonları yerine getireceği konularını araştırır. Akış şemasından sonra şekillendirme başlar. Şekillendirme uzun bir süreci oluşturur. Nesnenin teknik olarak çizimini yapar. Bu aşamada Endüstri Mühendisi, Makine Mühendisi, Grafiker vb. devreye girerek kontrolü gerçekleşir. Mokap denen birden fazla küçük formlar oluşturur. Bunların arasından biri seçilerek maketi yapılır. Makette aletin işlevleri de bulunur. (Örn: Masa kalemtıraşı için dönen kol yapılır. Kalemtıraşın dönme fonksiyonu da makette gösterilir.) Bu aşamada aksayan bir yön varsa hata düzeltilir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Türkiye’nin kalkınma hamlesi içinde olması endüstriye yönelmesi endüstri ürünleri tasarımcılığı mesleğinin gelişmesinde önemli bir etkendir. Endüstriye yönelik seri üretimde malzeme, biçim, işleme mekanizmaları, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir duyarlılıkla ortaya koyabilen tasarımcılara sürekli ihtiyaç duyulmaktadır. Bu meslekteki kişiler, genellikle tasarımcı olarak, mobilya endüstrisi, otomotiv endüstrisi, cam ve seramik endüstrisi, iç mimarlık, dekorasyon, grafik tasarım ve ambalaj konularında istihdam edilmektedir. Kendi özel tasarım bürolarını kuran kişiler de oldukça fazladır.

Programın Amacı

Yeryüzünün biçim ve büyüklüğünü ölçek standart haritaların yapımında çalışacak ara insan gücü yetiştirmektir.

Bu Mesleği Seçeceklerde Bulunması Gereken Nitelikler

Harita programında başarılı olmak için matematiği ve özellikle geometriyi sevmek, şekil ve uzay ilişkilerini görebilmek, çizim yeteneğine sahip olmak ve arazide çalışmaktan hoşlanmak gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Mezunlar, Harita Mühendisi Unvanını alırlar. Bayındırlık ve İskân, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman, Ulaştırma ve Turizm Bakanlıkları ve KİT’lerde; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, harita, inşaat şirketlerinde görev alırlar.

Programın Amacı

Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünün amacı temel mühendislik ilkelerini benimseyen, havacılık ve uzay sektörüne katkı ve fayda sağlayacak, yaratıcı ve donanımlı olacak bireyleri yetiştirerek sektöre kazandırmaktır.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünü tercih etmeyi düşünen öğrencilerde havacılık ve uzay sektörlerine ilgili ve meraklı olması, matematik ve fizik bilimine ilgili, disiplinli olması aranan başlıca özellikler arasındadır. Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir.

Havacılık ve Uzay Mühendisleri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sivil ve askeri kuruluşlarda; yer çevresinde yörüngeye konulacak insanlı ve insansız uydu ve diğer uzay araçları ile bunları yörüngeye koyacak roketler üzerinde araştırmalar ve deneyler yapar. Uydularla haberleşme amacıyla çalışmalar yapar. Bunun yanında, akademik kuruluşlarda şu proje ve endüstriyel faaliyetleri yürütür:

 • Sayısal akışkanlar dinamiği olanaklarının geliştirilmesi,
 • Dış yapı-gövde aerodinamiği etkileşimi,
 • Yapay zeka geliştirme, Hava-uzay elektroniği ve optik sistemler,
 • Telemanipülatör tasarımı ve kontrolü,
 • Lazer ile ölçüm ve izleme sistemleri,
 • Uydu dinamiği ve kontrolü,
 • Paralel ve gerçek zamanda veri işleme,
 • Robot tasarımı ve robot teknolojileri

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Havacılık ve Uzay Mühendisleri, uydu yer istasyonlarında, ABD ve Avrupa’daki Hava-Uzay Müh. bölümleri olan üniversitelerde, uzay ve bilgi teknolojileri laboratuvarlarında, askeri kuruluşlarda, TÜBİTAK, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, Marmara Araştırma Enstitüsü, TAI (TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi), TEI (TUSAŞ Motor Sanayi), THY ve özel havayolları, ARÇELİK, NETAŞ, TEKFEN, ELIAR, DATACORE, İTÜ-UHUZAM, INTA, Hava ikmal Bakım Merkezleri, otomotiv endüstrisi vb. kuruluşlarda, ileri teknoloji firmalarında kolayca çalışma imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca her zaman için serbest çalışma imkanları vardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar iş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, iş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler. Havacılık ve Uzay mühendislerinin iş bulma şansı ülkemizin uzay araştırmalarındaki ilerlemesine bağlı bulunmaktadır.

Programın Amacı

İnşaat mühendisliği programı, her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar.

Bu Mesleği Seçeceklerde Bulunması Gereken Nitelikler

İnşaat mühendisliği alanında çalışmak isteyen bir kimsenin sayısal akıl yürütme, uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip; matematiğe, fiziğe, ekonomiye ilgili ve bu alanda iyi yetişmiş bir kimse olması gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan Ve Yaptıkları İşler

İnşaat mühendisliği çalışmalarının önemli bir bölümü büroda gerçekleştirilirse de, bir bölümü uygulama alanında yer alır. Bu nedenle, inşaat mühendislerinin bazıları büroda, bazıları şantiyede, pek çoğu da her iki alanda görev yaparlar. Ülkemizde inşaat mühendisleri, Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy işleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüklerinde, kamu iktisadi teşekküllerinde görev almakta, bir kısmı ise serbest çalışmaktadır. İnşaat mühendisleri müteahhit olarak serbest de çalışabilirler.

Programın Amacı

Maden mühendisliği, dünyadan doğal minerallerin çıkarılması ve bu minerallerin daha az çevresel etkiye sahip iken daha verimli, kullanıcı dostu formlara dönüştürülmesi ile ilgilenen akademik bir çalışma alanıdır.

Maden mühendisliği, maden işleme, arama, kazı, jeoloji ve metalurji, jeoteknik mühendislik ve ölçme gibi diğer birçok disiplinle ilişkilidir. Bir maden mühendisi, maden kaynağının keşfi ve keşfinden fizibilite etüdü, maden tasarımı, planların geliştirilmesi, üretim ve operasyonlardan madenlerin kapatılmasına kadar madencilik faaliyetlerinin herhangi bir aşamasını yönetebilir. Maden Mühendisliği Bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bölüm her mühendislik dalında olduğu gibi sadece Sayısal puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Maden Mühendisleri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Maden Mühendisliği, farklı madencilik yöntemlerini tanıtarak karmaşık madencilik sistemlerinin talebi karşılamaya yardımcı olmak için nasıl birlikte çalıştıklarını ve pratik görevler ve saha gezileri yoluyla madencilik mühendisliği işlerine hazırlamanızı ayrıntılı olarak anlayacaktır. Maden Mühendisi olmak isteyenlerin, sayılarla akıl yürütebilme gücüne sahip, kimya, matematik, fizik, jeoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen ve yönetebilen, sorumlu, sabırlı ve titiz kişiler olması gerekir. Maden Mühendisi, büro, şantiye, açık arazi ve yeraltı gibi o anda üzerinde çalıştığı projeye bağlı olarak çok çeşitli yerlerde çalışabilir. Maden Mühendisleri jeologlar, jeofizik mühendisleri, maden teknikerleri ve işçilerle iletişim hâlindedirler.

Maden Mühendisliği Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Maden mühendisleri için iş imkanları oldukça fazladır. Mezunlar;

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
 • Su ve Orman Bakanlığı,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Maden Tetkik Arama (MTA),
 • Devlet Su İşleri (DSİ),
 • Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),
 • Türk Taşkömürü Kurumu (TTK),
 • Maden İşletmeleri,
 • Belediyeler gibi birçok yerde çalışabilirler. Bunların haricinde yol, tünel ve baraj yapımı gibi faaliyetlerde de yer alabilirler.

İş imkanlarından devlet kurum ve kuruluşlarında yer alanlar için adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edeceği puan belirleyici olacaktır.

Programın Amacı

Makine mühendisliği programı, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüştürüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim ve araştırma yapar

Bu Mesleği Seçeceklerde Bulunması Gereken Nitelikler

Makine mühendisliği programına girecek ve makine mühendisliği alanında çalışacak kişinin üstün bir akademik yeteneğe, hayal gücüne ve yaratıcılığa, uzay ilişkileri yeteneğine ve el becerisine sahip; matematik, fizik, teknik resim ve tasarı geometri ile ilgili ve bu alanlarda başarılı bir kimse olması gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Makine mühendisi, çalıştığı kurumun yapısına göre, her türlü mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar, geliştirir. Bunu yaparken kullanışlılık ve ucuzluk faktörlerini göz önünde bulundurur. Kalkınma çabasında olan ülkemizde, diğer teknik elemanlar gibi makine mühendislerine de ihtiyaç duyulmaktadır

Programın Amacı

Mühendislik ilkeleri içinde, makine, elektrik/elektronik mühendisliği ve bilgisayar teknolojisinin eş amaçlı tümleşik bir yapıda gerçekleştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlanabilir. Mekatronik Mühendisliği, makine, elektrik-elektronik mühendisliği ve yazılım teknolojisinin, bir ürün içinde entegre olması, bütünleşmesini kapsayan bir mühendislik dalıdır

Bu Mesleği Seçeceklerde Bulunması Gereken Nitelikler

Mühendislik alanının gerektirdiği sayısal, analitik düşünme yeteneği, şekil uzay koordinasyonu gerektirir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Mekatronik mühendisliğinin; makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar gibi mühendislik alanlarının ilgili konularının, bununla ilgili alanlarında çalışma sahası mevcuttur.

Programın Amacı

Mimarlık, büyük yapı tasarımı ve mühendislik sanatı olarak bilinen bir disiplindir. Mimarlık bölümü bilim ile sanatı dengeli bir şekilde kullanarak göze hitap eden sağlıklı yapıların ortaya çıkması için çalışmalar gerçekleştirecek bireyler yetiştirilmesini amaçlar. Mimarlık, üniversitelerde Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Mimarlık bölümü Sayısal puan türünden öğrenci kabul eder.

Mimarlar Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mimarlar, insan kullanımına uygun yapılar tasarlar ve bu nedenle bu yapıların güvenliği ve güvenilirliğinden büyük ölçüde sorumludur, bu nedenle mezunlar tam teşekküllü, lisanslı bir mimar olmadan önce nispeten uzun bir süre çalışmaya hazır olmalıdır.

Mimarlık Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Mimarlık unvanına sahip olan bireyler için geçmişe göre daha fazla çalışma alanı söz konusudur. Mezunlar;

 • İnşaat Şirketlerinde,
 • Mimarlık Ofislerinde,
 • Mimari Danışmanlık Firmalarında,
 • Yapı Denetim Firmalarında,
 • Yapı Dekorasyon Şirketlerinde,
 • Tasarım Ofislerinde,
 • Mobilya Firmalarında iş imkanı bulabilirler. Bunların haricinde kendi kişisel işyerlerini açabilirler. Bunların haricinde akademik kariyerlerine devam edebilirler. Ayrıca belediyelerde Kent Estetik Kurullarında da çalışabilirler.

Programın Amacı

Orman Mühendisi, orman alanlarının saptanması, ağaçlandırılması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda çalışan kişidir. Orman Mühendisliği, üniversitelerde Orman Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık lisans bölümüdür. Her mühendislik dalında olduğu gibi bu bölüm de yalnızca Sayısal puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Orman Mühendisleri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Orman Mühendisleri ormanların alanlarını saptar, orman alanı haritası yapar. Orman sahalarında verimliliği artırmak için incelemeler yapar ve yeşil alan olarak ayrılan yerleri milli park, doğa koruma alanları vb. yapmak için arazi ölçümü yapar. Toprağın cinsi ve yerin coğrafi özelliğine göre dikilecek fidan cinsi ile miktarı ve fidan dağılımını tespit eder. Dikim yapılacak arazinin jeolojik durumuna göre ağaç dikim çukurları hazırlatır, ağaç hastalıklarına ve orman yangınlarına karşı önlem alır. Ormanın gerekli bakım işlemlerini yaptırır, orman yaban hayvanlarını korur ve üremesi için gerekli planları yapar.

Orman Mühendisi olmak isteyenlerin, plan yapma ve uygulama gücüne sahip, biyolojiye ilgili, açık havada çalışmaktan hoşlanan kişiler olması gerekir. Orman Mühendisleri proje çalışmaları dışındaki görevlerini genellikle açık havada yürütürler.

Orman Mühendisliği Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Orman mühendisleri iş imkanları konusunda oldukça fazla seçeneğe sahiptir. Örneğin;

 • Orman Bakanlığı,
 • Milli Parklar,
 • Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü,
 • Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü,
 • Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğü,
 • Karayolları Genel Müdürlüğü,
 • Çevre Bakanlığı,
 • Devlet Su İşleri (DSİ) gibi alanlarda, birbirinden farklı görevlerde çalışabilirler.

Söz konusu iş olanaklarından devlet kurum ve kuruluşlarında çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edilecek sonuçlar belirleyici olur.

Programın Amacı

Otomotiv mühendisliği, otomobillerin (yarış arabaları dahil), motosikletlerin ve diğer ticari araçların tasarım, imalat, dağıtım, pazarlama, satış ve satış sonrası bakımıyla ilgilenmektedir. Mühendisler, bu araçların estetiği ve teknik performansı ve giderek artan bir şekilde modern araçlarla ilgili elektronik ve yazılım üzerinde çalışacaklar.

Otomotiv Mühendisi, kamyon, otobüs, minibüs, otomobil gibi motorlu kara taşıtlarının üretimini planlayan ve denetleyen kişidir. Otomotiv Mühendisinin görevleri makine mühendisinin görevlerine çok benzer. Aslında Otomotiv Mühendisi kara taşıtları konusunda uzmanlaşmış makine mühendisi olarak düşünülebilir. Otomotiv Mühendisi olmak isteyenlerin, şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilme yeteneğine sahip, matematik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı, mekaniğe karşı ilgi duyan kişiler olması gerekir.

Otomotiv Mühendisliği, üniversitelerde Mühendislik ya da Teknoloji Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Her mühendislik dalında olduğu gibi bu bölüm de yalnızca Sayısal puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Otomotiv Mühendisleri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Otomotiv mühendisleri otomobil, kamyon, motosiklet, traktör gibi motorlu araçların projelerini yapar. Aracın kullanım yerine göre denge hesaplarını yapar ve uygun şasi yapısını belirler. Aracın güvenliğini azami duruma getirmek için teknik hesaplar yapar. Aracın fren takımlarının seçimini yapar, imalatını yaptırır, üretilen parçaların denemelerini yapar, aksaklıkları tespit eder ve giderilmesini sağlar.

Otomotiv Mühendisleri fabrikalarda, kirli, yağlı ve gürültülü ortamlarda, yönetici olmaları durumunda büro ortamında çalışırlar. Otomotiv Mühendisi çalışırken yöneticiler, işçiler, teknikerler ve diğer mühendislerle iletişim hâlindedir.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Çoğu otomotiv mühendisi araç üreticileri tarafından istihdam edilirken, diğer iş imkanları arasında;

 • Lastik Üretici Firmaları,
 • Uzman Araç Tasarım Şirketleri,
 • Araştırma ve Test Laboratuvarları,
 • Motor Sporları Takımları,
 • Petrol ve Yakıt Şirketleri,
 • Savunma Sanayii bulunur. Söz konusu iş imkanlarından devlet kurum ve kuruluşlarında yer alabilmek için mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edeceği puan belirleyici olacaktır.

Programın Amacı

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, ham petrol veya doğal gaz olabilen hidrokarbon kaynaklarının üretimi ile ilgili bir mühendislik alanıdır. Petrol ve gaz keşfedildikten sonra, petrol mühendisleri optimum sondaj yöntemlerini belirler, sondaj ve kuyu tamamlama planlarını uygular, üretim operasyonlarını izler ve yönetir ve rezervuar geliştirme stratejileri tasarlar.

Petrol ve doğalgaz mühendisleri, jeologlar ve diğer bilim ve teknoloji uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Ayrıca jeotermal enerji çıkarma, jeolojik karbon tutma ve toprak, yeraltı suyu ve diğer jeolojik ortamların çevresel iyileştirilmesindeki karmaşık sorunları çözmek için de uygundurlar.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, üniversitede çeşitli fakülteler kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölüm her mühendislik bölümünde olduğu gibi yalnızca Sayısal puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Petrol ve doğalgaz mühendisleri için iş olanakları;

 • Petrokimya Endüstrisi,
 • Petrol Şirketleri,
 • Rafineriler,
 • Petrol ve Doğalgaz Arama Şirketleri,
 • Enerji Şirketleri,
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),
 • Boru Taşımacılığı Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve benzeri alanları kapsamaktadır. Devletin ilgili bakanlıklarının kuruluşlarında da kariyer seçeneklerine sahiplerdir. Söz konusu iş imkanlarından devlet kurum ve kuruluşlarında yer alabilmek için mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edeceği puan belirleyici olacaktır.

Programın Amacı

Peyzaj Mimarlığı, sanat ve bilimi birleştirir. Arazileri tasarlayan, planlayan ve yöneten profesyonellerin yetiştirilmesini amaçlayan akademik bir disiplindir. Günümüzde peyzaj mimarları, inşa edilmiş ve doğal ortamlar arasındaki giderek daha karmaşık ilişkilerle ilgilenmektedir.

Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında çalışan kişidir. Peyzaj Mimarlığı, üniversitelerde eğitimi verilmekte olan ve yalnızca Sayısal puan türüne göre öğrenci kabul eden 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Peyzaj Mimarları Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Peyzaj mimarı çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Açık arazideki çalışmalar yaz aylarında, kapalı alandaki çalışmalar da kış aylarında yapıldığı için çalışma ortamı genelde sıcaktır. Açık arazide çalışma ortamı tozlu, gübre kokulu olabilir. Peyzaj mimarı çalışırken yatırım proje uzmanı, şehir plancısı, ziraat ve orman mühendisleri, işçiler, yöneticiler ve diğer personelle iletişim halindedir.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Kamu kuruluşlarında peyzaj mimarlığı bölümü mezunlarına uygun kadro sınırlıdır. Ancak belediyelerin park, bahçe vb. çevre düzenleme işlerine ağırlık verme eğiliminde olmaları, toplu konutların günden güne çoğalmasına paralel olarak çevre düzenlemelerinin, planlarının yapılması bir zorunluluk arz etmekte olup, buna bağlı olarak da peyzaj mimarlarına olan talep gittikçe artmaktadır. 

Kendi özel çabaları ile peyzaj mimarlığı bürosu kuranlar, kendilerine iş olanağı sağlamaktadırlar.  Çevre düzenleme (yeşil alanlar, park ve bahçe, süs bitkileri …) gibi geniş bir alanda iş bulma olanaklarına sahiptirler. Süs bitkileri yetiştiriciliği, üretimi ve satışını yapabilirler. 

Peyzaj Mimarı çalışmalarının büyük bölümü doğal alanlarla ilgilidir. Bunun yanında kentsel ve kırsal ortamlarda ve yerleşim alanları içinde de çalışırlar. Çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Büro dışındaki alan çalışmaları, mevsime göre zor koşullarda olabilir.

Programın Amacı

Şehir ve Bölge Planlama bölümünün amacı, şehir bölgelerine toplumun veya insanların ihtiyaçlarına, ekonomik şartlara, çevre kurallarına ve estetik olarak planlanmasını yapacak şehir ve bölge planlama konusu üzerine araştırma yapabilecek kişiler yetiştirmektir.

Şehir ve bölge planlama bölümünü tercih etmeyi düşünen öğrencilerde matematik ve fiziğe ilgili, çizim yeteneği olan, sorumluluk sahibi, çok yönlü düşünebilen gibi özelliklere sahip olması istenmektedir. Şehir ve Bölge Planlama bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. 

Şehir ve Bölge Planlamacılar Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Şehirde konutlarla, endüstri, ticaret, eğitim, sağlık vb. hizmetler için gerekli alanlarının nerelerde ayrılacağına ve nasıl kullanacağına, binaların nerelere, hangi yoğunlukta yerleştirileceğine karar verir ve bu kararın uygulanmasıyla ilgilenir. Arazi yapısını, içinde yaşayan insanların yaş, eğitim, meslek, gelir düzeyi açısından durumlarını dikkate alarak şehrin gelecekte nasıl gelişeceğine ilişkin tahminlerde bulunur.

Endüstri ve yerleşim bölgelerini geçici olarak belirler. Yerleşim alanı için ayrıntılı bilgi paftaları hazırlar. Önceden yaptığı hesaplamalara, saha üzerinde yaptığı ölçümlemelere göre plan taslaklarını çizer. Yetkililerden oluşan kurula plan taslağını sunar, kabul edilen planı teknik ressamlara çizdirir ve kontrol eder. Yapılacak değişiklikleri yansıtan planlar hazırlar. Şehir nüfusuyla ilgili bilgileri ve geçici plan raporlarını göz önüne alarak, şehrin gelişme durumuyla ilgili hesaplamalar yapar. Şehirlerin gelişmesi için gerekli mekân düzenlemesini, estetik ve sosyo-ekonomik yapıyı da dikkate alarak en uygun ve ekonomik biçimde oluşturmaya çalışır.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Şehir planlama mesleğinde çalışma alanları, şehir planlama, kentsel sorunların mekansal, sosyal ve ekonomik anlamda saptanmasına yönelik olarak kentsel araştırmalar, kentsel danışmanlık, kentsel işletmecilik ve proje yönetimi alanlarını kapsamaktadır. Ülkemizde şehir plancıları; İller Bankası, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı GAP, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Arsa Ofisi, Kent-Koop, Kent-Kur gibi kuruluşlarda çalışabilirler. 

Ayrıca, özel bürolarda çalışanlar veya kendi adına büro açanlar da bulunmaktadır. Serbest çalışan şehir plancıları İller Bankası tarafından açılan ihaleye girip şehir imar planlarını hazırlama işini alabilirler. Şehir (Kent) plancısı çoğunlukla büyük şehirlerde çalışma imkanı bulmaktadırlar. Ülkemizde özellikle belediyecilik hizmetlerinin daha bilimsel yürütülmesi, planlamaya gereken önemin verilme zorunluluğu söz konusu mesleğin çalışma olanaklarını artırmada katkı sağlayacaktır.

Programın Amacı

Tekstil Mühendisliği, tekstilde kullanılan elyaf, iplik, dokuma, örme, dokusuz yüzeyler, hazır giyim üretimi ve tekstil terbiye gibi konular üzerine çalışmalar gerçekleştiren akademik bir disiplindir. Tekstil Mühendisliği, üniversitelerde Mühendislik Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölüm her mühendislik bölümünde olduğu gibi yalnızca Sayısal puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Bu bölümde, çeşitli konuları ve problem çözme yetenekleri hakkında bilgi ve gelecekteki deneyimleri ile uzmanlaşmış bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Tekstil mühendisliği konuları, Teknik Tekstiller, Çok Fonksiyonlu Tekstiller, Etkileşimli Tekstiller, Akıllı Tekstiller, Geri Dönüşüm, Tasarım, Kalite Kontrol ve Tekstil Yönetimi ve Organizasyonu bulunur.

Tekstil Mühendisleri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Tekstil Mühendisi, tekstil ve konfeksiyon sanayiinin kullandığı tekstil ham maddelerinin işlenmesi aşamalarında, teknik ve idari olarak gerekli düzenlemeleri yapan, yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi için çalışmalar yürüten, yeni ürünlerin tasarım ve üretimini planlayan, üretimin ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir.

Tekstil Mühendisliği Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Tekstil Mühendisleri tekstil ve konfeksiyon endüstrisinde fabrika ve atölyelerde mühendis olarak veya tekstil üretim ve pazarlaması yapan kuruluşlarda teknik satış sorumlusu olarak çalışabilirler. Ülkemizde en gelişmiş üç sektörden bir tanesi tekstil sektörüdür. Bu nedenle iş bulma olanakları yüksektir.

Programın Amacı

Havada seyreden her türlü aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarımının teknolojisi ve işletme konularında eğitim ve araştırma yapılır.

Bu Mesleği Seçeceklerde Bulunması Gereken Nitelikler

Normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda iyice yetişmiş, sabırlı, dikkatli, düzgün şekil çizebilen yaratıcı ve başka insanlarla iş birliği yapabilen, uyumlu bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

THY, Kara ve Hava Kuvvetlerinde ana bakım üstlerinde, Tusaş, MKE kurumunda ve bazı özel havacılık şirketlerinde çalışılabileceği gibi makine mühendisliği sahalarında da çalışılabilir. Gözlem istasyonları ve rasathanelerde görev alabilirler. Ancak büyük bir çoğunluk mezun olduktan sonra iş bulmakta güçlük çekmektedir.

Programın Amacı

Yazılım mühendisliği bölümünün amacı, gelişen son teknolojiler ile piyasa ihtiyacı olan yazılım desteğini sağlayacak ve oluşturulacak yazılımı yazmanın yanı sıra inceleyecek, tasarlayacak, denetleyecek kişileri sektöre kazandırmak ve yetiştirmektir.

Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans bölümüdür ve mühendislik fakültesine bağlıdır. Bölümü başarı ile tamamlayan kişilere “Yazılım Mühendisi” unvanı verilir.

Yazılım Mühendisleri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yazılım Mühendisi bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan kişidir. Yazılım Mühendisleri; hazırlanacak yazılımla ilgili müşteri ilişkilerini kurar. Müşterilerden aldığı bilgiler doğrultusunda analiz ve tasarım yapar. Program yazar, programı test eder ve eksiklik varsa düzeltir. Yazılımı sorunsuz şekilde çalışır hâle getirdikten sonra, gerekli durumlarda kullanım yönergesini hazırlayarak kullanıcıların eğitilmesini sağlar.

Yazılım Mühendisliği Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Çoğunlukla özel sektörde olmakla birlikte kamu sektöründe de çalışmaktadırlar. Fikir üretimine dayalı bir iştir. Bu nedenle parasal olarak fazla sermayeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Yazılım Mühendisleri kendi işlerini kurabilirler. Yeni mezunlar genellikle ilk yıllarda programcı olarak görev yaparak genel işleyişlerle ilgili tecrübe sahibi olurlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarının verdiği eğitimlere katılarak katılma belgesi alanlar Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında yeterli puanı almaları durumunda İş Güvenliği Uzmanı Belgesine sahip olabilirler. Bu şekilde Yazılım Mühendisleri İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Programın Amacı

Ziraat Mühendisliği, tarımsal üretim ve işleme mühendisliğidir. Ziraat mühendisliği, mekanik, inşaat, elektrik, Gıda bilimi ve kimya mühendisliği prensiplerinin disiplinlerini tarım prensipleri bilgisi ile teknolojik prensiplere göre birleştirir. Bu disiplinin temel amacı, tarımsal uygulamaların etkinliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmaktır.

Ziraat Mühendisliği, tarım ekipmanlarının ve makinelerinin tasarımı, yapımı ve iyileştirilmesi ile ilgili mühendislik alanıdır. Barajlar, su depoları, depolar ve diğer yapılar gibi tarımsal altyapı tasarlar ve inşa ederler. Ayrıca büyük çiftliklerde kirlilik kontrolü için mühendislik çözümlerine de yardımcı olabilirler. Bazı ziraat mühendisleri yosun ve tarımsal atık gibi gıda dışı kaynaklardan yeni biyoyakıt formları geliştirmektedir. Bu tür yakıtlar, gıda arzını tehlikeye atmadan, ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde benzinin yerini alabilir. Ziraat Mühendisliği, üniversitelerde eğitimi verilmekte olan 4 yıllık lisans bölümüdür. Bu bölüm her mühendislik bölümünde olduğu gibi yalnızca Sayısal puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Ziraat Mühendisleri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ziraat Mühendisi, iyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi alanında çalışan kişidir. Ziraat Mühendisleri; bulunduğu yörenin toprak analizini yapar, toprağın verimini artırıcı önlemler alır. Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler. Tohumların ekilmesi, fidelerin/fidanların dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanmasıyla ilgili zamanı ve yöntemleri belirler. Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanmasıyla ilgili yöntemler geliştirir. Bitkilerin hastalıklardan ve zararlılardan korunması, türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırma yapar.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Meslek elemanları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, şeker fabrikalarında, Çaykur, Çukobirlik, Fiskobirlik, Tariş, Antbirlik gibi tarım kuruluşlarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ziraat Bankası gibi kamu kuruluşlarında, konserve fabrikalarında, tohumculuk, fidancılık, çiçekçilik işleriyle uğraşan işletmelerde, danışmanlık bürolarında, ilaç firmalarında, pamuk, fıstık vb. araştırma merkezlerinde, devlet üretme çiftliklerinde ve özel çiftliklerde iş bulma imkânına sahiptirler.

SAĞLIK

Programın amacı

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, insan beslenmesi ile ilgili konuları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bölümün ana vurgusu hasta insanların beslenmesine odaklanmaktır.

Beslenme ve Diyetetik, genel beslenme kurallarının tüm bireyler için aynı olmasına rağmen, beslenmenin her bireyin fizyolojik özelliklerine göre seçilmesi gerektiğine dayanmaktadır. Hasta kişinin beslenmesi ve diyetetiki, öncelikle sağlıksız diyetin neden olduğu hasta vücuduna verilen zararı azaltmanın yanı sıra hastalığın neden olduğu metabolizmayı geri kazanmayı amaçlamaktadır. Beslenme ve Diyetetik ayrı bir ilaç olarak kullanılamaz, ancak olağan tıbbi uygulamaları tamamlar ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Beslenme ve Diyetetik, üniversitelerde eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrencilere “Diyetisyen” ya da “Beslenme Uzmanı” unvanı verilir.

Diyetisyenler Ya Da Beslenme Uzmanları Ne İş Yapar?

Diyetisyen insanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, var olan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanıdır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Beslenme uzmanları; besin ve beslenmenin söz konusu olduğu her alanda kendilerine çalışma alanı bulabilirler. Onun dışında;

 • Hastaneler,
 • Renal Bakım Üniteleri,
 • Okul Öncesi Eğitim Merkezleri,
 • Zayıflama Merkezleri,
 • Yemek Firmaları,
 • Onkoloji ve Diyabet Üniteleri,
 • Zayıflama Merkezleri,
 • Spor Kulüpleri,
 • Spor Salonları ve birbirinden farklı birçok alanda gerek devlet gerekse de özel sektörde istihdam edebilirler.

Programın Amacı

Dil ve konuşma terapisti, bireylerde gözlenen iletişim, ses, konuşma, dil ve yutma bozukluklarının önlenmesi, tanısı, değerlendirilmesi ve müdahalesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından belirli hastalık teşhisi konmuş bireylerde yutkunma, ses, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan kişidir.

Dil ve konuşma Bozukluğu Terapisti Ne İş Yapar?

İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma sağlığı alanında önleyici programlarda görev alır. Dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirme sürecinde ilgili uzmanlarla ekip çalışması yapar, yönlendirir ve takip eder. Toplum da ve bireylerde ses, konuşma ve dil bozukluklarına neden olabilecek risk faktörlerine yönelik farkındalık geliştirilmesi için çalışma yapar. İlgili uzman hekim tarafından yönlendirilen ve dil konuşma, ses ve yutma patolojisi olan hastaların, kendi alanıyla ilgili değerlendirmesini, terapi ve rehabilitasyon planlamasını yapar ve uygular. Bu tip bozuklukları olan bireylerin ailelerine bozuklukları önleme ve bozukluğu olan bireylerin rehabilitasyonu ile ilgili konularda danışmanlık yapar.

Bilgisayar destekli konuşma cihazları, sesle ilgili protezler ve benzeri konuşma aparatları, ses üretim cihazları, iletişim panoları gibi alternatif ve iletişimi destekleyici ve jest, işaret dili gibi konularda hastaya eğitim verir.

Dil ve konuşma Bozukluğu Terapisi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Dil ve Konuşma Terapistleri; temel sağlık hizmeti veren kamu hastaneleri ve özel hastanelerde, özel eğitim merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapabilirler, kendi özel kliniklerini açabilirler. Ayrıca üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Alanda iş bulma imkânı oldukça geniştir. Kişisel bilgi, beceri ve yeteneğe bağlı olarak meslekte işsiz kalma riski azdır.

Programın Amacı

Diş hekimliği, tıp alanında ağız ve diş sağlığı üzerine çalışmalar gerçekleştirerek hastaları tedavi edecek, olası problemleri önceden tanıyıp gerekli çözümleri üretecek ve uygulayacak hekimlerin yetiştirilmesini amaçlayan akademik bir tıp disiplinidir.

Diş Hekimliği, üniversitelerde Diş Hekimliği Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 5 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölüm yalnızca Sayısal puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir. Diş Hekimliği bölümü ülkemizde birçok özel ve devlet üniversitesinde faaliyet gösteren köklü bir bölümdür.

Diş Hekimleri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Diş hekimi, insan sağlığıyla ilgili olarak dişlerin, diş etlerinin, ağız boşluğu, çene ve komşu dokuların sağlığının korunması, diş ve çene düzensizliklerinin teşhis, tedavi ve rehabilite edilmesiyle ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkili kişidir.

Diş Hekimliği Bölümü Mezunlarının İş İmkanları Nelerdir?

Diş hekimlerinin meslek yolculuğunda başarı ile tamamlamaları gereken Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) söz konusudur. Bu sınavın ardından mezunlar diledikleri takdirde özel ve devlet hastanelerinde kariyerlerine devam edebilirler ya da mezunlar özel kliniklerini açarak hastalara hizmet verebilirler.

Bunların haricinde yüksek öğrenimlerine devam edip elde etmiş oldukları uzmanlıklar neticesinde diş protez laboratuvarlarında da çalışabilirler.

Programın Amacı

Ebelik; sağlık mesleklerinin hamile kadınlar, yeni anneler ve bebekleri için hizmet sunma ile ilgili bir alt alandır. Ebeler, doğum öncesi ve doğum sonrası tıbbi bakım, danışmanlık ve destek sağlama ve aileleri ebeveynlik için hazırlama konusunda görev almaktadır.

Ebelik Bölümü; üniversitelerde Sağlık Bilimleri Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Ebelik bölümünü tercih edebilmek için Sayısal puan türü baz alınır.
Ebelik eğitimi akademik dersler ve uygulamalı eğitim arasında bölünmüştür. Ebelik akademik programları, özel tıbbi bilgi ve kadın ve aile merkezli bir eğitimin yanı sıra empati, merhamet, iyi iletişim ve ekip çalışması becerileri gibi nitelikleri de geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 Ebeler Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sağlık kuruluşlarında veya evlerde kadınların hamilelik süresince sağlık kontrollerini yapar, gerekli tavsiyelerde bulunur. Hekim olmayan yerlerde doğum yaptırır, hastanelerde hekime doğum sırasında yardımcı olur. Yeni doğum yapan annenin bakımını yapar. Normal dışı acil doğum vakalarının hastanelere gönderilmesine çalışır. Bazı kadın hastalıklarının tedavisinde hekimle iş birliği içinde tedaviyi uygular. Özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak üzere; yeni doğan bebek gözlemini ve bakımını yapar. Aile planlaması, ana-çocuk sağlığı konularında kadınları eğitir. Sağlık kuruluşlarında altı yaşına kadar çocukların aşılarını yapar.

Ebelik Bölümü Mezunlarının İş İmkanları Nelerdir?

Ebeler, resmi veya özel hastanelerde, dispanser ve sağlık ocaklarında ana çocuk sağlığı aile planlama merkezlerinde görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Ebeler çalışırken hamile kadınlarla, bebeklerle, 0-6 yaş grubu çocuklarla, doktorlarla, uzman hekimlerle ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Köylerde çalışan ebeler hizmet verirken sık sık seyahat etmek durumundadırlar. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

Ebeler Sağlık Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumu ve üniversitelere bağlı ve özel hastanelerde, doğumevlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, doğum klinikleri ve dispanserlerde iş bulabilirler. Çalışma koşulları genelde ağır olmasına karşın, ülkenin her yerinde çalışma olanağının da olması bakımından işsizlik sorunu çok azdır. Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme çalışmalarının yaygınlaşması ile bu alanda da iş alanları oldukça genişlemiştir.

Programın Amacı

Eczacılık; ilaçların hazırlanması, dağıtımı ve gözden geçirilip ek klinik hizmetler sağlama bilim ve tekniğini barındıran akademik bir disiplindir. Sağlık sektöründe kullanılan ilaçların birçoğu ilaç firmaları tarafından üretildiği için, profesyonel uygulamalar klinik olarak yönlendirilmektedir. İçinde bulunulan duruma göre eczaneler, eczane topluluğu ya da kurumsal eczane olarak sınıflandırılmaktadır. Kurumsal eczaneler topluluğunda doğrudan hasta bakımı sağlamak klinik eczane olarak kabul edilir.

Eczacılık Fakültesi, aynı isimli fakülte kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık lisans bölümüdür. Eczacılık Sayısal puan türünden elde edilen sonuca göre tercih edilir.

Eczacılar Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Eczacı tıbbi ürünleri depolayan, ilaç hazırlayan, reçetedeki ilaçların yan etkileri ve doğru kullanımı hakkında bilgi veren, insan sağlığını en iyi hâle getirmeye yönelik ilaçla tedavilerin araştırılmasına, test edilmesine, hazırlanmasına, reçetelenmesine ve izlenmesine katkı sağlayan kişidir.

Eczacılar; hastaların ilaç kullanım geçmişlerini kontrol eder, ilaçları hazırlamadan önce uygun dozajı, uygulama yöntemleri ve ilaç uyumluluğunu sağlar. İlaç etkileşimleri, uyumsuzluk ve yan etkileri, doz ve uygun ilaç depolama konularıyla ilgili olarak hekimlere ve hastalara bilgi ve danışmanlık hizmeti verir. Yasal ve mesleki gereklilikleri yerine getirmek için reçete dosyalarını tutar, uyuşturucular, zehirler ve bağımlılık yapan ilaçlarla ilgili kayıt düzenler. İlaçların bozulmasına karşı önlem alır ve uygun şekilde depolar. Sağlık durumlarıyla ilgili olarak hastalara danışmanlık yapar, reçetesiz ilaçlarla teşhis ve tedavi yardımları sağlar. Eczacılık teknisyenleri, asistan ve eczacı kalfalarının çalışmalarını denetler ve koordine eder.

Eczacılık Bölümü Mezunlarının İş İmkanları Nelerdir?

Eczane ve laboratuvarlarda, fabrika ve depolarda veya kendi eczanelerinde çalışırlar. Kozmetik maddelerin üretim ve araştırma-geliştirme aşamalarında da görev yapabilirler. Özel sektörde üretim ve pazarlama bölümünde çalışabilir, ilaç tanıtıcısı olabilirler.

Programın Amacı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünün genel amacı, hastaların, yaşlıların, ağrı çekenlerin, kaza veya benzeri durumlarda yaralanan kişilerin fonksiyon bozukluklarını tedavi edecek, iyileştirecek öğrencileri, bilimsel metotlarla eğiterek Fizyoterapist mesleğine hazırlamaktır. Bunun dışında sağlıklı bireylerin fiziksel aktivitelerini programlama, bireyleri fiziksel olarak daha aktif hale getirmek, bu bölümden mezun kişilerin amaçlarındandır. Eğitim ve meslek hayatlarında teknoloji ve bilimden faydalanarak görevlerini yerine getirirler. Türkiye’de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunları sayısı artıyor olsa da yeni yeni gelişen bir bölümdür.

Fizyoterapistler Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Fizyoterapistler hastane ve rehabilitasyon merkezleri, özel sağlık kurumları, özel eğitim merkezleri, spor/sağlık merkezleri, profesyonel ve amatör spor kulüpleri, huzur evleri, kaplıca/termal tesislerinde vs. görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve sessizdir. Fizyoterapistler genellikle ayakta ve çeşitli aletleri kullanarak görevlerini yürütürler. Görev sırasında hastalarla, hekimlerle ve diğer fizyoterapistlerle etkileşim halindedirler. Fiziksel kuvvetlerini, seslerini, mimiklerini ve çeşitli aletleri kullanarak yürüttükleri görevleri sırasında tüm sağlık personeli ile iletişim ve etkileşim halinde çalışırlar.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunlarının İş İmkanları Nelerdir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun bireyler yaralanma yaşamış, hasta, doğuştan gelen engellilik, kas sistemi bozuklukları, eklem rahatsızlıkları olan bireylere tedavi uygulamak ve iyileştirmek başta gelen işlerindendir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun kişiler birçok sektörde iş bulabilme özelliğine sahiptir.

 • Kamu,
 • Özel Hastaneler,
 • Huzurevleri,
 • Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon,
 • Merkezleri,
 • Protez-ortez Rehabilitasyon Merkezleri,
 • Evde Bakım Merkezleri,
 • Kaplıca ve Kür Merkezleri,
 • Spor Kulüpleri,
 • Araştırma Enstitüleri,
 • Askeriye.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunları, iş hayatına başlamak için önlerinde birçok farklı alan olur, ilgi ve alakalarına göre istedikleri alana yönelebilirler. Özel ve kamu başta olmak üzere birden fazla seçenekleri vardır.

Programın Amacı

Hemşirelik bölümünün amacı, mezun olan kişiler meslek hayatları içerisinde kişileri hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında bilgi sağlayacak, hekim tarafından verilen tedavilerin en iyi şekilde hastaya uygulanmasını sağlayacak, nitelikli sağlık çalışanları yetiştirerek sektöre kazandırmaktır.

Hemşirelik bölümünü tercih etmeyi isteyen öğrencilerde sağlık sektörüne ilgili, biyoloji bilimine ilgili, yardımsever, disiplinli olması aranan özelliklerin başında gelmektedir. Hemşirelik bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir.

Hemşireler Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler. Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.

Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır. Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.

Hemşirelik Bölümü Mezunlarının İş İmkanları Nelerdir?

Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.

Programın Amacı

Odyoloji, kısaca işitme bilimidir. Bu bilim dalında insanların işitme durumları ve denge kontrolleri incelenir. Bu incelemeleri gerçekleştirmede asıl amaç eğer var ise söz konusu olan işitme bozukluklarının ve denge kontrol bozukluğunun teşhis edilerek önlenmesidir.

Odyoloji bölümü, üniversitelerde eğitimi verilen 4 yıllık lisans bölümüdür. Odyoloji hakkında eğitim veren odyometri adında 2 yıllık bir önlisans programı da söz konusudur ki odyoloji teknikerleri bu bölümden yetişir. Odyoloji bölümü mezunlarına ise odyolog unvanı verilir.

Odyologlar Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesi ile tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar. İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar.

Dil ve Konuşma bozukluklarını tarar ve değerlendirir. İşitme tarama programlarında görev alır ve bu programlardaki testleri yapar.  Gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunur. Cerrahi işlemler esnasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonu yapar.  Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını yapar. 

Odyoloji Bölümü Mezunlarının İş İmkanları Nelerdir?

Odyolog hastanelerde, özel muayenehanelerde, KBB Merkezlerinde, üniversitelerde, işitme cihazı satış merkezlerinde, sivil toplum örgütlerinde, meslek odalarında ve diğer sağlık kurumlarında çalışabilirler.

     – Kamu hastanelerinde,

     – Özel muayenehanelerde, özel hastanelerde

      – KBB dal merkezlerinde,

     – İşitme cihazı üretim ve satış merkezlerinde,

       – Üniversiteler veya araştırma merkezlerinde

       – Formasyon eğitimi almış olan odyologlar okullarda İşitme Engelliler Öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Mezunlar pediatrik odyolog, eğitim odyoloğu, klinik ve rehabilitasyon odyoloğu, endüstriyel odyolog gibi unvanlar alarak farklı sektörlerde çalışabilmektedir

Programın Amacı

Tıp bölümü 6 yıllık bir bölümdür ve bölümün amacı hastaların sağlık sorunlarını gidermek ve sağlıklarına kavuşturmak için Tıp biliminden yararlanarak hastalıklara kalıcı veya gerekli durumlarda geçici çözümler uygulamaktır. Tıp bilimini meslek hayatı içerisinde en iyi şekilde kullanabilecek, hastalara en uygun tedaviyi uygulama ve olumlu sonuçlar alabilecek kişileri yetiştirerek sektöre kazandırmaktır.

Tıp bölümünün bir diğer amacı tıp bilimi üzerine araştırmalar yaparak yenilikler getirecek kişiler ortaya çıkarmaktır.

Tıp bölümün tercih etmeyi düşünen öğrencilerde disiplinli, sorumluluk sahibi, soğukkanlı, insan sağlığına karşı duyarlı ve sağlık sektörüne karşı ilgili olması aranan başlıca özellikler arasındadır. Tıp bölümünde, 6 yıllık eğitim verilmektedir. 6 yıllık eğitim hayatları içerisinde klinik eğitim, uygulamalı eğitim ve teorik eğitim bulunmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için zorunlu derslerini başarı ile tamamlamaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Doktorlar Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Tıp Fakültesi mezunu kişiler meslek hayatları boyunca uzman doktor olup olmamalarının bir önemi olmadan temel görevleri hastaların sağlık durumlarına daha iyi bir duruma getirerek hastanın hayatını kolaylaştırmaktır. Hasta birey için en uygun tedaviyi belirlemek ve uygulanmasını sağlamak en temel işleridir.

Tıp Bölümü Mezunlarının İş İmkanları Nelerdir?

Tıp fakültelerini 6 yıl okuyup bitirenler Pratisyen hekim olarak devletin belirlediği maaşla çalışırlar. Pratisyen Hekim olan kişiler, ÖSYM tarafından yapılan ” Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde değişik alanlardan birinde uzmanlık eğitimi alırlar. Bu durumdaki hekimlerin resmi görevleri dışında serbest çalışma imkanları da olduğu için, iyi bir kazanç elde etme şansına sahiplerdir. Kazancın oranı biraz da kişinin çalıştığı kente ve bilgi-becerisine göre değişmektedir.

Programın Amacı

Veterinerlik bölümünün amacı, ev hayvanlarını, kümes hayvanlarını, büyükbaş ve küçükbaş çiftlik hayvanlarını, suda yaşayan hayvanların üretilmesini, ıslah edilmesini, sağlık hizmetlerinin sağlanmasını sağlayacak öğrencileri bilimsel eğitimler ile yetiştirmektir. Hayvan biyolojisi hakkında detaylı eğitim verilmektedir.

Veterinerlik bölümü 5 yıllık lisans bölümüdür. Veterinerlik eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere “Veteriner Hekim” unvanı verilir.

Veterinerler Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Veteriner Hekim evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişidir.

Veteriner Hekim; çeşitli koşullara uygun hayvan tür ve ırklarının saptanması, mevcutların iyileştirilmesi, korunması, verimlerini artırıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması gibi çalışmalarda bulunur. Sağlıklı hayvanların yapısı, fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi, sağlığı, hayvan beslenmesi ve hayvan yemlerinin üretimi ve muhafaza teknolojisi ile ilgili hukuk konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları gerekir. Gerekli ameliyat ve tedavileri yapar. Hayvan yetiştiricilerini aydınlatmak amacıyla eğitim programları düzenler, yazılı kaynaklar hazırlar. Hayvan hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alır, aşı ve serum gibi ilaçlar üzerinde araştırmalar yapar, var olanları hazırlar ve uygular

Veterinerlik Bölümü Mezunlarının İş İmkanları Nelerdir?           

Veteriner Hekimler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastanesi, hayvan barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim birimleri gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık kontrol, kalite kontrol, üretme, işletme ve yönetim alanlarında çalışırlar. Kendi iş yerlerini açabilirler. İnsanın gelişmesi ve sağlığını koruyabilmesi için hayvansal besin tüketme ihtiyacının artması yanında, evcil hayvan besleyen insan sayısının artması veterinerlere duyulan ihtiyacı da artırmaktadır. Veteriner Hekimlerin, mezuniyet sonrası bulundukları yörenin Veteriner Hekimler Odasına kayıt olmaları yasal bir zorunluluktur.

EĞİTİM

Programın Amacı

Biyoloji Öğretmenliği Bölümü, fen biliminin alt dallarından bir tanesi olan biyoloji alanı üzerine öğrencilere eğitim verecek öğretmenlerin yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür. Biyoloji Öğretmenliği, üniversitelerde Eğitim Fakültesi kapsamında yer alan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölüm yalnızca Sayısal puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Biyoloji Öğretmenleri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. 

Biyoloji öğretmeni, bu program çerçevesinde, eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar. Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır. Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır. Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler.

Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur. Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.

Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Biyoloji öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda (İlköğretim okulu, ortaokul, lise ve meslek liseleri) çalışabilirler. Bunun yanı sıra dershane vb. kuruluşlarda görev yapabilirler. 

Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler; Biyoloji, Biyoloji ve sağlık bilgisi, İleri biyoloji, Fen ve teknoloji/fen Bilgisi, Bilim ve teknoloji, Bilgi Teknolojisi, Araştırma Teknikleri, İnsan Anatomisi, Çevre ve İnsan, Anatomi, Fizyoloji, Biyoloji, Çevre Sistemleri derslerine de girebilmektedir. Biyoloji dersinin yanı sıra, sağlık bilgisi, çevre ve insan, ilk yardım, fen bilgisi, biyoloji uygulamaları ve insan anatomisi derslerine de girebilirler.

Mezunlar; laboratuvarlarda, çevre ile ilgili birimlerde, sağlıkla ilgili çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışma olanağına sahiptirler.

Programın Amacı

Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünün amacı eğitim kurumlarında öğrencilere fen bilgisi dersini en verimli ve faydalı şekilde öğreterek, öğrencilerin fen bilgisi dersi hakkında bilgili ve donanımlı olmasını sağlamaktır. Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunlarının eğitim sektörüne ve öğrencilerine fayda ve katkı sağlaması beklenmektedir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümün tercih etmeyi düşünen öğrencilerde öğrenmeyi ve öğretmeyi seven, fizik, biyoloji ve kimya dersine ve bu derslerin bilimlerine karşı ilgili ve öğretme isteği olan, disiplinli, öğrencilerle iletişim kurabilecek ve sorumluluk sahibi olması aranan başlıca özellikler arasındadır. Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde, 4 yıllık eğitim verilmektedir. 

Fen Bilgisi Öğretmenleri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Fen bilgisi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Fen Bilgisi öğretmeni, bu program çerçevesinde, eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar. Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır. Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır. Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler.

Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur. Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında, fen bilgisi branşında çalışırlar. Ayrıca aylık karşılığı okutacağı ilgili derslere girebilirler. Fen ve teknolojisi/Fen bilgisi, Yan alan dersi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Trafik ve ilk yardım, Tarım ve hayvancılık uygulamaları dersleri gibi. İlköğretimin zorunlu hale gelmesi ile alanda yetişen elemanlara ihtiyaç artmıştır. 

Programın Amacı

Fizik Öğretmenliği bölümünün amacı eğitim kurumlarında öğrencilere Fizik dersini en verimli ve etkili şekilde öğreterek, öğrencilerin fizik dersi hakkında bilgili ve donanımlı olmasını sağlamaktır. Fizik Öğretmenliği bölümü mezunlarının eğitim sektörüne ve öğrencilerine fayda ve katkı sağlaması beklenmektedir.

Fizik Öğretmenliği bölümün tercih etmeyi düşünen öğrencilerde öğrenmeyi ve öğretmeyi seven, fizik dersine ve fizik bilimine karşı ilgili ve öğretme isteği olan, disiplinli, öğrencilerle iletişim kurabilecek ve sorumluluk sahibi olması aranan başlıca özellikler arasındadır. Fizik Öğretmenliği bölümünde, 4 yıllık eğitim verilmektedir.

Fizik Öğretmenleri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Fizik konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Fizik öğretmeni, bu program çerçevesinde, eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar. Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır. Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır. Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler.

Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur. Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.

Fizik Öğretmenliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullar ile dershanelerde, fizik öğretmeni olarak çalışırlar. Ayrıca aylık karşılığı okutacağı fizik, ileri fizik, fizik uygulamaları, fen bilgisi/fen teknolojisi, astronomi ve uzay bilimleri, bilim teknolojisi, bilgi teknolojisi, teknik atölye, araştırma teknikleri gibi derslere girebilirler. Fizik öğretmenleri, dershanelerde çalışabilir, özel dersler verebilirler.

Programın Amacı

Kimya Öğretmenliği bölümünün amacı eğitim kurumlarında öğrencilere kimya dersini en verimli ve faydalı şekilde öğreterek, öğrencilerin kimya dersi hakkında bilgili ve donanımlı olmasını sağlamaktır. Kimya Öğretmenliği bölümü mezunlarının eğitim sektörüne ve öğrencilerine fayda ve katkı sağlaması beklenmektedir.

Kimya Öğretmenliği bölümün tercih etmeyi düşünen öğrencilerde öğrenmeyi ve öğretmeyi seven, kimya dersine ve kimya bilimine karşı ilgili ve öğretme isteği olan, disiplinli, öğrencilerle iletişim kurabilecek ve sorumluluk sahibi olması aranan başlıca özellikler arasındadır. Kimya Öğretmenliği bölümünde, 4 yıllık eğitim verilmektedir. 

Kimya Öğretmenleri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Kimya öğretmeni, bu program çerçevesinde, eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar. Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır. Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır. Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler.

Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur. Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.

Kimya Öğretmenliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Kimya Öğretmenliği mezunu kişilerin çalışmayı seçtiği başlıca yerler kamu veya özel eğitim kurumlarıdır. Üniversite eğitim hayatlarını tamamladıktan sonra kamuda iş sahibi olabilmeleri için gerekli sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir.

Programın Amacı

Matematik bilimi her insanın günlük hayatında sıkça kullandığı bir bilimdir. Matematik Öğretmenleri sayesinde öğrendiğimiz matematik dersinin önemi çok büyüktür.

Matematik Öğretmenliği bir lisans programıdır ve bölümün amacı eğitim kurumlarında öğrencilere matematik dersini en iyi ve etkili şekilde öğreterek, öğrencilerin matematik dersi hakkında bilgili ve öğrenmiş olmasını sağlamaktır. Matematik Öğretmenliği bölümü mezunlarının eğitim sektörüne ve öğrencilerine fayda ve katkı sağlaması beklenmektedir.

Matematik Öğretmenliği bölümün tercih etmeyi düşünen öğrencilerde öğrenmeyi ve öğretmeyi seven, matematik dersine ve matematik bilimine karşı ilgili ve öğretme isteği olan, disiplinli, öğrencilerle iletişim kurabilecek ve sorumluluk sahibi olması aranan başlıca özellikler arasındadır.

Matematik Öğretmenliği bölümünde, 4 yıllık eğitim verilmektedir.

Matematik Öğretmenleri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Matematik konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Matematik öğretmeni, bu program çerçevesinde, eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar. Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır. Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır. Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler.

Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur. Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.

Matematik Öğretmenliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Matematik Öğretmenliği mezunu kişilerin çalışmayı seçtiği başlıca yerler kamu veya özel eğitim kurumlarıdır. Üniversite eğitim hayatlarını tamamladıktan sonra kamuda iş sahibi olabilmeleri için gerekli sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir.

EŞİT AĞIRLIK

EĞİTİM

Programın amacı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, bireylerin beden ve ruh sağlığını ön planda tutarak, öğrencileri spor ile birlikte insanlığın gelişimine katkıda bulunacak çağdaş değerler ve niteliklerle donatmak için eğitim sistemleri oluşturmayı amaçlayan bir bölümdür. Beden Eğitimi Öğretmeni, çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere beden eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir.

Bu mesleği yapacak kişilerin spor yeteneği olan, el-göz ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren kişiler olması gerekir. Beden Eğitimi Öğretmeni, genellikle spor salonunda, okul bahçesinde ve bazen sınıfta görev yapar. Çalışma ortamı gürültülü olup görevini genellikle ayakta atlama, sıçrama, koşma, tırmanma gibi hareketler yaparak yürütür.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, üniversitelerde yalnızca Spor Bilimleri Fakültesi kapsamında yer alan ve yalnızca Eşit Ağırlık puan türüne göre tercih edilebilen 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ne İş Yapar?

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunları, nesillerin bedensel ve ruhsal sağlığını koruyarak fiziki becerilerini ne denli artırabileceğini fark edebilmeleri adına eğitim verirler.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Beden Eğitimi Öğretmeni olmaya hak kazanan mezunlar, isimlerinden de anlaşılacağı üzere Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlı birbirinden farklı birçok eğitim kurumunda spor eğitimi üzerine öğretmenlik yapma hakları vardır. Söz konusu eğitim kurumlarından kamu kuruluşu olanlarda çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan elde edilecek puan belirleyici olur.

Programın Amacı

Çocuk Gelişimi Bölümü, insanoğlunun doğumundan ergenlik çağının sonuna dek geçen süre zarfında geçirmiş olduğu psikolojik, biyolojik ve duygusal evrimi konu alan akademik bir disiplindir.

Gelişim sırasında, bireysel insan bağımlılıktan artan özerkliğe doğru ilerler. Öngörülebilirlik açısından kolay bir süreç gibi görülse de her çocukta farklılık gösterebilir. Aynı oranda ilerlemez ve her aşama önceki gelişimsel deneyimlerden etkilenir. Doğum öncesi yaşamdaki genetik faktörler ve olaylar gelişimsel değişiklikleri güçlü bir şekilde etkileme durumu göz önünde bulundurularak, genetik ve doğum öncesi gelişim genellikle çocuk gelişimi çalışmasının bir parçasını oluşturur.

Çocuk Gelişimi, aynı isimle hem 2 yıllık önlisans programı olarak bulunmaktadır, hem de 4 yıllık lisans bölümü olarak eğitimi verilmektedir. İki seçenek baz alındığında önlisans bölümünün daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür.

Öte yandan 2 yıllık önlisans programında eğitimini tamamlayıp da diplomasını 4 yıllık lisans diplomasına tamamlamak isteyen öğrenciler ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ile birlikte;

 • Çocuk Gelişimi (Lisans Bölümü),
 • Okul Öncesi Öğretmenliği programlarına yerleşebilirler.

Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bölümden mezun olan çocuk gelişim uzmanları, bebeklikten ergenlik çağına kadar çocukların gelişim süreçlerini inceleyip, sahip oldukları herhangi bir problemi keşfetmek ve ihtiyaçlarına göre gelişimlerinde yardımcı olmaktır.

Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Bu bölümden mezun olan bireyler Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liselerinde ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilirler.

Aynı zaman da çocuk yayınlarının hazırlanmasında, oyuncak tasarımı gibi alanlarda uzman olarak görev alabilirler.

Çocuk gelişimi alanı oldukça hızlı gelişen bir alandır. Kadının çalışma hayatına katılımının artması nedeniyle, okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması kreş, anaokulu gibi kurumlara talebi arttırmaktadır. Bu kurumlarda görevlendirilecek nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Programın Amacı

Türk Eğitim Sisteminin genel amaçlan çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir.

Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden kişidir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanda Olması Gereken Özellikler

Gözlem gücü yüksek olmak,

İyi bir iletişim kabiliyeti sergilemek,

Sözlü ifade gücüne ve empati yeteneğine sahip,

Ağır duygusal durumlar karşısında dirençli olmak,

Stres yönetme kabiliyetine sahip olmak.

Kendini geliştirmeye istekli, yaratıcı kimseler olmaları gerekir

PDR Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları Nelerdir?

Psikolojik Danışmanlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında, dershanelerde, halk eğitim merkezlerinde, çıraklık eğitim merkezlerinde çalışabilirler. Eğitim Psikolojisi, Eğitim Yönetimi, Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Türk Eğitim Tarihi, Halk Eğitim ve Toplum Kalkınması, Araştırma Teknikleri, Gurupla Çalışma Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Sosyolojisi, Psikoloji, İnsan İlişkileri, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Düşünme Eğitimi derslerini verirler.

Programın Amacı

Sınıf Öğretmenliği programının amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak, alan deneyimleriyle teorik eğitimi      birleştirmek, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilecek, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili  iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı sınıf öğretmenleri  yetiştirmektir.

Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim veren kişidir.

Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları Nelerdir?

Meslek eğitimini tamamlayan kişiler Milli Eğitim Bakanlığınca, ilköğretim okulları, yatılı ilköğretim bölge okullarına, sınıf öğretmeni olarak atanırlar. Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim öğretim kurumlarında da isterlerse çalışabilirler.

İKTİSAT VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Programın Amacı

Ekonometri; ekonomik ilişkilere bilimsel içerikler sağlamak için istatistiksel yöntemlerin ekonomik verilere uygulanması üzerine çalışmalar yapan bir bölümdür. Daha net bir ifadeyle, uygun çıkarım yöntemleri ile ilişkili olarak, teorilerin ve incelemenin eş zamanlı gelişimine dayanan gerçek ekonomik olayların nicel analizidir.

Ekonometri, iktisatta teorileri geliştirmek veya hali hazırda bulunan hipotezleri test etmek ve geçmiş verilerden gelecekteki eğilimleri yordamak için verileri kullanarak istatistiksel ve matematiksel modellerin nicel uygulamasıdır. Ekonometri, üniversitelerde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık lisans bölümüdür. Ekonometri bölümü Eşit Ağırlık puan türünden öğrenci kabul etmektedir.

Ekonometri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Gerçek dünya verilerini istatistiksel araştırmalara tabi tutar ve sonuçları test edilen teori veya teorilerle karşılaştırır. Ekonomi kanunlarının, ekonomik sorunların niceliksel olarak incelenmesi ve sonuçta uygun ekonomik kararların alınması konularında eğitim ve araştırma yaparlar, ekonomik olayları matematiksel olarak ölçerler. İşletmelerde ve kuruluşlarda verimi artırıcı yönde planlar yapar, çalışmaları yönetirler, denetlerler.

Ekonometri Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Ekonometri bölümü mezunları çalışma sahası konusunda epey geniş bir alan söz konusudur. Mezunlar;

 • Sigorta Şirketlerinde,
 • Denetleme Firmalarında,
 • Şirketlerde Özel Danışman Olarak,
 • Devlet ve Özel Bankalarda,
 • Sermaye Piyasası Kurulu gibi alanlarda çalışabilirler. Bunun haricinde üniversitede akademik kariyerlerine devam edebilirler. Devlet kurum ve kuruluşlarında iş edinebilmek adına gerekli sınavdan elde edilecek yeterlilik belirleyici olur.

Ekonometristler diledikleri takdirde bağımsız olarak çalışıp kaynak yönetimi konusunda danışmanlık verebilirler, ya da varlık sahibi kişilerin izinleri doğrultusunda yatırımlarını yönetebilirler.

Programın Amacı

İktisat Lisans Programının amacı, günümüz ekonomilerini kavrayabilecek, ekonomilerin güncel sorunlarını algılayıp olası çözüm önerilerini ortaya koyabilecek ve bunları yaparken hem sosyal hem de analitik yönlü düşünebilecek bireyler yetiştirmektir.

İktisat Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İktisat bölümü mezunları iş imkanları şu şekildedir; •İktisat bölümü mezunları bakanlıkların uzmanlık ve müfettişlik kadrolarında, gelir uzmanlığı, vergi müfettişliği, SPK uzmanı gibi meslek alanlarında çalışırlar. •TBMM’ de çalışma imkânı bulurlar. Denetmenlik ve Kontrolörlük alanlarında çalışabilme imkânı bulurlar.

İktisat Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları Nelerdir?

 • Mali müşavirlik
 • Değerleme uzmanlığı
 • Analiz
 • Bankaların uzman kadroları ve müfettiş kadroları
 • Denetmenlik
 • Kontrolörlük

İktisat bölümü mezunu olmanın belki de en büyük dezavantajı, fakültelerin ilgili bölümden her yıl çok sayıda mezun veriyor olmasıdır. Doğadaki kısıtlı kaynakların sınırsız olan insan isteklerini karşılamak üzere çözüm arayan iktisat bilimi, kendi mezunlarına iş bulma konusunda yeterince çözüm üretememektedir.

İktisat bölümünün en büyük avantajı ise, ders içeriklerinin KPSS kurum sınavı için ve özel sektör çalışma alanları için çok uygun olarak belirlenmiş olmasıdır. İktisadi idari bilimler fakültesi içinde ders içeri açısından en avantajlı bölümlerin başında iktisat bölümü gelmektedir.

Programın Amacı

İşletme Yönetimi programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir.

İşletme Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İşletme mezunları bir şirketin hemen her departmanında, çeşitli görevlerinde çalışabilirler: Satış, pazarlama, finans, insan kaynakları, pazarlama, yönetim, muhasebe, reklam, Ar-Ge… Kendilerini geliştirdikleri ya da geliştirmek istedikleri sektöre göre de alanlarını seçebilirler.

İşletme Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları Nelerdir?

Özellikle; büyük işletmelerde, fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin, planlaması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler. Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak için, planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir. İşletmeciler kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabilirler veya varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler. (Sigorta, maden, banka, çiftlik, fabrika vb.)

Programın Amacı

Kamu yönetimi; hükümetlere ait karar mekanizmalarının nasıl çalıştığını halka açıklamaya ve alınan bu kararların yerine getirmesi aşamasında ihtiyaç duyulan projelerin yönetimi aşamasında çalışmalar yapar. Bir kamu yönetimi derecesi, uluslararası öğrencileri hükümet veya kar amacı gütmeyen işlerde kariyer için hazırlar. Kamu yönetimini incelemek, zor sorunları çözerek topluma geri vermek isteyen herkes için son derece faydalı bir deneyim olabilir.

Konu hakkında ileri sürülen çeşitli tanımlardan bazıları şunlardır: “kamu programlarının yönetimi”, “siyasetin vatandaşların her gün gördüğü gerçeğe çevrilmesi”; ve “hükümet karar alma çalışmaları, politikaların kendilerinin analizi, bunları üreten çeşitli girdiler ve alternatif politikalar üretmek için gerekli girdiler.”

Kamu yönetimi; hükümet politikasının uygulanması ve aynı zamanda bu uygulamayı inceleyen ve memurları kamu hizmetinde çalışmaya hazırlayan akademik disipline verilen isimdir. Temelinde; “hükümetin işleyebilmesi için yönetimi ve politikaları ilerletmek” amacı yatan “farklı bir kapsamda soruşturma alanı” olarak da tasvir edilir. Kamu yönetimi bölümü üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapsamında yer alan 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Hükümetlerin üretmiş ve yürürlüğe koymayı amaçlamış olduğu projelerin halka açıklanmasını sağlar. Kamu mezunları, halk ile hükümet arasında köprü görevinde olurlar.

Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Kamu idaresi, “hükümet politikalarının ve programlarının organizasyonunun yanı sıra resmi olarak davranışlarından sorumlu olan yetkililerin (genellikle seçilmeyen) davranışlarıyla merkezi olarak ilgilenmektedir”. Seçilmeyen birçok kamu görevlisi, belediye bütçe müdürleri, insan kaynakları (İK) yöneticileri, şehir müdürleri, nüfus sayımı müdürleri, devlet ruh sağlığı müdürleri gibi şehir, ilçe, bölge, eyalet ve federal bölüm başkanları da dahil olmak üzere kamu yöneticisi olarak kabul edilebilir. ve kabin sekreterleri. Kamu yöneticileri, hükümetin her kademesinde kamu dairelerinde ve ajanslarında çalışan kamu görevlileridir.

Programın Amacı

Maliye, paranın ve nasıl kullanıldığı konusunda gerçekleştirilen çalışmaların bütününe verilen genel isimdir. Maliye bölümü, üniversitelerde aynı isim ile eğitimi verilen iki bölüm halinde bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi 2 yıllık önlisans programıdır ve diğeri de 4 yıllık lisans bölümüdür. Bu bölümlerin temelinde; hukuk, maliye, muhasebe ve ekonomi tabanlı dersler yer alır.

Maliye Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Özellikle, bir bireyin, şirketin veya hükümetin sermaye bağlamında ihtiyaç duyulan parayı şirket bağlamında nasıl elde ettiği ve bu parayı nasıl harcadıkları veya yatırım yaptıkları soruları ile ilgilenir.

Maliye Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Maliye bölümü temelinde devlete personel yetiştirmek adına kurulmuş bir bölüm olarak görülse de eğitim süreleri boyunca almış oldukları kapsamlı eğitimlerin neticesinde kamu ve özel sektör olmak üzere birçok alanda kendilerine iş fırsatı bulabilirler. Kamuda ilgili bakanlıklarda görev alabilirler. Bakanlıkların haricinde özel sektör göz önünde bulundurulursa; serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM), yeminli mali müşavir (YMM), gümrük müşavirliği gibi alanlarda çalışabilirler ya da kendi işyerlerini açabilirler.

Programın Amacı

Öğrencilerin uluslararası ilişkileri anlayabilen, açıklayabilen ve yorum yapabilen, en az bir yabancı dili iyi bilen, analitik düşünebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Ne İş Yapar?

Uluslararası ilişkiler uzmanı dünya devletleri arasındaki bağlantıyı sağlayan kişidir. … Bunun yanı sıra farklı devletlerle ticaret yapan şirketler, uluslararası bankalar, reklam ajansları, danışmanlık şirketleri gibi kurumlar da uluslararası ilişkiler uzmanlarının çalışma alanları arasında yer alır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Bu bölüm mezunları kamu sektöründe, özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında iş imkânına sahiptirler. Mezunlar, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıklarda, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Kalkınma ajansları gibi devlet kurumlarında; Uzmanlık, müfettişlik, kaymakamlık, meslek memurluğu gibi görevlerde çalışabilir, ayrıca çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında ve uluslararası bankalarda çalışılabilir, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi devlet bürokrasisinin üst kademelerinde görev yapabilirler. Yine aynı şekilde uluslararası iktisadi ve ticari ilişkiler konularında da yetişen öğrenciler özel sektörün her kolunda iş imkânına sahiptirler. Günümüzde ülkemizde ve dünyada sayıları ve önemleri artan düşünce kuruluşları uluslararası ilişkiler uzmanlarını yoğun istihdam etmektedirler.

Özel sektörde başta şirketlerin dış ticaret bölümlerinde, Türkiye ve dünyada faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinde, düşünce (think tank) kuruluşlarında, siyasi partilerde, kamuoyu araştırma şirketlerinde, medyada, uluslararası örgütlerde ilgili konularda uzmanlık-danışmanlık gibi konularda görev yapabilirler. Ulusal ve uluslararası destekli projelerin hazırlanması, uygulanması ve yönetilmesi uluslararası ilişkiler uzmanlarının önemli çalışma alanlarındandır.

En az bir yabancı dil bilmek zorundadırlar, ikinci yabancı dil bilmek iş bulmayı kolaylaştırıcı özelliktir. Yüksek lisans ve doktora sürecinin sonunda üniversite de öğretim üyesi/görevlisi olma imkânı bulunmaktadır.

Programın Amacı

Sosyal Hizmet Lisans Programının amacı, sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunabilen, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyabilen, çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ile donanımlı, yetkin sosyal çalışmacılar yetiştirmektir.

Sosyal Hizmet Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Sosyal hizmetler bölümünden mezun olanlar çalıştıkları kurumlarda farklı görevler alabilirler. Yaptıkları işler, masa başı çalışan ve aktif çalışan sosyal çalışmacılar olarak ikiye ayrılır: Masa Başı Çalışan Sosyal Çalışmacılar: Daha çok kamu kuruluşlarında yaptıkları analizler ve araştırmalar sonucunda raporlama ve gerekli birimlere yardım ulaştırılmasını sağlayan kişilerden oluşmaktadır. Genellikle masa başı hizmet verip dosya işleriyle uğraşırlar.  Aktif Çalışan Sosyal Çalışmacılar: Bu kişiler ise genellikle yardıma muhtaç kişilere yardım götürüp, çeşitli konferanslarda görev alıp çevre araştırması yapan kişilerdir. İnsanlarla sıkça iletişim halinde olup aktif rol oynarlar.

Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları Nelerdir?

Sosyal çalışmacılar genellikle büro ortamında çalışırlar. Zaman zaman sıkıntı içindeki insanların ikametgahında görüşme yapabilirler. Sosyal çalışmacılar birinci derecede sıkıntı içindeki insanlarla iletişim halindedirler.

Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sosyal Hizmetler Kurumu Genel Müdürlüğünde; Sosyal hizmetler konusunda plan, program, uygulama ve değerlendirme çalışması, Açılmış olan resmi ve özel kreş-gündüz bakımevi, çocuk bakım yurtları ve yetiştirme yurtları ile ilgili plan, program hazırlar, denetimini yaparlar. Çocuk bakım yurtlarında, Kreş ve gündüz bakımevlerinde, Yetiştirme yurtlarında, Rehberlik araştırma merkezlerinde, Hastanelerde, Rehabilitasyon merkezlerinde, Ruh sağlığı kurumlarında, Huzur ve dinlenme yurtlarında, Cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde, Emniyet çocuk bürolarında görev yaparlar. Ayrıca mezunların özel kreş ve gündüz bakımevi, yaşlılar evi (huzur evi) açma hakları da vardır.

Programın Amacı

Genel olarak kullanım amacı baskı grafiği üzerinedir. Bu amaçla kullanımı daha yaygın olarak kullanılan Corel Draw, kartvizit, el ilanı, broşür, kurumsal kimlik gibi matbaa ürünlerinin baskısı, dijital baskı, reklam tabelaları, tekstil firmaları gibi tasarımlar için tercih edilen bir programdır.

Grafik Tasarım Bölümü Ne İş Yapar?

Grafik tasarımcı; web siteleri, reklamlar, kitaplar, dergiler, posterler, bilgisayar oyunları, ürün ambalajları, afişler, kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik gibi çeşitli ürün ve faaliyetlerin görsel tasarımını yapar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Tanıtım sektöründe: Reklam ajansları, tanıtım atölyeleri, endüstri-ticaret ve devlet kuruluşlarının ilgili bölümlerinde; grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni veya yardımcısı olarak çalışır. Multimedyada, her türlü interaktif (elektronik) ortamda hazırlanan çalışmalarda görev alırlar. (İnternet sayfalarının hazırlanması gibi) Yayıncılık sektöründe: Gazete veya dergilerde sanat yönetmeni olarak çalışırlar. Sayfa düzenleri, kapak tasarımı, ilgili düzenlemeler ve illüstrasyon çalışmaları yapar.

Film sektöründe: Uzun veya kısa metrajlı filmlerde, TV filmlerinde sanat yönetmeni olarak veya jenerik hazırlanmasında görev alabilir. Bilgisayarla hazırlanan tüm tasarım ve uygulamalarda çalışır. Çizgi film atölyelerinde: Tip yaratmak, storyboard hazırlamak, jenerik yapmak gibi işlerde çalışır.

 Grafik lisans programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda grafik alanında öğretmen olarak çalışabilirler.

Programın Amacı

Moda günümüzde birçok insan için önemli bir konuşma konusu olan ve reklam panolarını dolduran moda ile alakalı ürünler günümüz dünyasında sağlam bir yere sahiptir. Moda Tasarımı bölümünün amacı modanın kendisini yenilemesine ayak uyduracak, yeniliklere açık, estetik bakış açısı ile sektörde yeni atılımlar ve farklılıklar yaratacak kişiler yetiştirmektir.

Moda Tasarımı bölümün tercih etmeyi düşünen öğrencilerde disiplinli, sorumluluk sahibi, moda ve giyim sektörüne karşı ilgili olması aranan başlıca özellikler arasındadır. Moda Tasarımı bölümünde, 4 yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir

Moda Tasarımı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Moda Tasarımı bölümü mezunu bireyler güncellenen moda üzerine yeni çalışmalar yaparak çalıştığı kurum için yeni ürünler ortaya çıkarması temel görevleridir. Moda Tasarımcıları her zaman güncel moda üzerine çalışmalar yapmak zorunda değildir. Kendi beğendikleri bir tarzı ortaya çıkarabilirler ve belki de bu tarz ile yeni bir moda akımı oluşturabilirler.

Moda Tasarımı Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Moda Tasarımı mezunu kişilerin çalışmayı seçtiği başlıca yerler tekstil ve moda şirketlerinde görev alırlar.

Programın Amacı

Psikoloji, kısaca davranış ve zihin bilimi olarak adlandırılır. Psikoloji biliminde, bilinçli veya bilinçsiz olayların yanı sıra duygu ve düşüncelerin incelenmesi söz konusudur. Psikoloji yelpazesi geniş bir bilim dalıdır ve kişisel gelişim, sağlık, spor, sosyal davranış gibi birçok alt dalı vardır. Psikoloji, üniversitelerde eğitimi verilen 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Bu alandan mezun olmuş yetkin kişiye “psikolog” unvanı verilir ve sosyal, davranışsal veya bilişsel bir bilim adamı olarak sınıflandırılabilirler. Psikologlar zihinsel işlevlerin bireysel ve sosyal davranıştaki rolünü anlamaya çalışırken, bilişsel işlevlerin ve davranışların altında yatan fizyolojik ve biyolojik süreçleri de araştırırlar.

Psikoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Psikologlar, beynin ortaya çıkan özelliklerini ve bu ortaya çıkan özelliklerle bağlantılı tüm durumları anlamaya çalışırlar. Bir sosyal bilim olarak, genel ilkeler oluşturarak ve belirli vakaları araştırarak bireyleri ve grupları anlamlandırmayı amaçlar.

Psikoloji Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Psikologlar; algılama, biliş, dikkat, duygu, zekâ, öznel deneyimler, motivasyon, beyin işlevleri ve kişilik gibi davranışları ve zihinsel süreçler üzerine çalışmalar gerçekleştirdiği için çalışma alanları da bununla doğru orantılı bir şekilde geniştir.

Psikologlar, hastanelerde, rehabilitasyon merkezleri ve psikolojik araştırma merkezlerinde anaokullarında kendilerine çalışma olanağı bulabilirler. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okul psikoloğu olarak ya da büyükşehir belediyelerinin psikolojik danışmanlık departmanlarında danışman psikolog olarak görev alabilirler. Söz konusu devlet hizmetlerinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ‘den elde edilen sonuçlar değerlendirmeye sokulur.  Eğitim sektörünün haricinde eğitim süresince verilen istatistik ve iletişim eğitimi sayesinde çeşitli reklam ajanslarında çalışma olanağı sağlar.

Programın Amacı

Sosyoloji; kısaca toplum bilimi olarak adlandırılır. Sosyoloji bir toplum için, sosyal ilişkilerin kalıpları, sosyal etkileşim ve günlük yaşam kültürü üzerine çalışmalar yapar. Sosyal düzen, kabul ve değişim ya da sosyal evrim hakkında bilgi birikimi geliştirmek için çeşitli ampirik araştırma ve eleştirel analiz yöntemlerini kullanan bir sosyal bilimdir.

Sosyoloji aynı zamanda toplumun genel bilimi olarak tanımlanır. Bazı sosyologlar doğrudan sosyal politika ve refah için uygulanabilecek araştırmalar yürütürken, diğerleri öncelikle sosyal süreçlerin teorik anlayışını geliştirmeye odaklanmaktadır. Konu, bireysel ajansın mikro sosyoloji düzeyinden etkileşim ve sistemlerin makro düzeyine ve sosyal yapıya kadar uzanmaktadır.

Sosyoloji bölümü birçok üniversitede yer alırken bazı üniversitelerde Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alırken, bazı üniversitelerde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, bazılarında ise Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültelerinde yer alıyor. Lisans bölümü Sosyolojinin eğitim süresi 4 yıldır.

Sosyoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Tüm insan davranışları sosyal olduğu için, sosyolojinin konusu samimi aileden düşman mafyaya; organize suçtan dini kültürlere, ırk, cinsiyet ve sosyal sınıf bölümlerinden ortak bir kültürün ortak inançlarına ve iş sosyolojisinden spor sosyolojisine kadar. Aslında, az sayıda alan bilginin araştırılması, teorisi ve uygulaması için bu kadar geniş bir kapsam ve ilgiye sahiptir.

Sosyoloji Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Sosyoloji bölümünden mezun olan öğrenciler için kariyer seçenekleri, henüz üniversite sıralarında yer aldıkları dönemlerde almış oldukları kararlar neticesinde şekillenebilir. Çünkü sosyolojinin alt dalları oldukça fazladır. Bunun haricinde tercihini akademik kariyerden yana kullanmayan mezunlar;

 • Gazetecilik ve medya,
 • Bankacılık ve finans,
 • Reklamcılık,
 • Sigortacılık,
 • Araştırma merkezleri,
 • Sivil toplum kuruluşları,
Yazarlık gibi alanlarda kendilerine çalışma imkanı bulabilirler.

Programın Amacı

Spor Yönetimi Programının amacı; spor hizmetleri ve rekraasyon hizmetleri sunan organizasyonlarla birlikte kamu ya da özel sektörlerinin farklı düzeylerdeki pozisyonlarda sportif faaliyetlerle ilgili kararların alınması ve uygulanması için gerekli mesleki beceriye sahip spor elamanları yetiştirmektir.

Spor Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu programın mezunları spor kulüpleri ve gençlik ve spor müdürlüklerinde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, bu program mezunları pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, finans, yönetim, sponsorluk ve etkinlik yönetim departmanlarında çalışabilmektedir.

Spor Yönetimi Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları Nelerdir?

Spor alanındaki teknolojik gelişmeler, bu gelişmeler sayesinde uluslararası organizasyonlarda gözlenen başarılar ve sporun günümüz toplumlarında kazandığı büyük önem bu alandaki yönetimi önemli kılmaktadır.

Spor yöneticileri, amatör ve profesyonel liglerdeki spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, kamu ve özel kuruluşlarla ilgili her türlü spor tesislerinde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor kurslarında çalışabilirler.

Programın Amacı

Turizm ve otel işletmeciliği programının amacı, çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetleri veren modern otel, lokanta ve ikram hizmeti veren turistik yerleri yönetecek nitelikli personeli yetiştirmektir.

Turizm ve otel işletmeciliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölüm mezunları kariyerlerine başta turizm sektörü ve konaklama sektörü olmak üzere birçok alanda devam edebilirler. Mevsimlik turizm faaliyetlerinde yer alabilirler. Otellerde, tatil köylerinde, restoranlarda ve dinlenme tesislerinde yönetici olarak çalışabilirler.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları Nelerdir?

Programdan mezun olanlar konaklama işletmelerinin (Ön büro, kat hizmetleri, mutfak, servis, bar, satın alma, pazarlama ve satış, insan kaynakları vb departmanlarında), Yiyecek içecek işletmelerinde, seyahat acentelerinde, rezervasyon, operasyon, biletleme, muhasebe vb. departmanlarında, havayolu şirketlerinin yer hizmetlerinin çeşitli pozisyonlarında ve yönetici olarak çalışabilirler.

Yabancı dil bilgisi çok iyi olanların iş bulma sorunu hemen hemen yok gibidir. Çalışma alanları daha çok özel sektördedir. Kamu sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışma olanağı vardır.

Programın Amacı

Çağdaş hukuk eğitiminin gereksinimlerine uygun olarak teorik ve uygulamalı şekilde eğitim verilmekte olan programın amacı; akademik kariyer, hakimlik, savcılık, avukatlık, danışmanlık, yöneticilik vb. alanlarda yurt içinde ve özellikle uluslararası platformda görev yapabilmek için gereken teknik hukuk bilgisine ve yabancı dil yeterliliğine sahip, hukuki meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş nitelikli hukukçular yetiştirmektir.

Hukuk Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Hukuk bölümü öğrencileri mezun olduktan sonra avukat unvanına sahip olur ancak hakim ve savcılık yapmaları için gerekli sınavlarda başarılı olmaları istenmektedir. Mezun bireyler meslek hayatları içerisinde adli hakimlik, savcılık, kaymakamlık, Sayıştay denetçiliği, idari hakimlik ve daha birçok görevleri bulunabilir.

Hukuk Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları Nelerdir?

Hukuk fakültesini bitirenler stajlarını tamamladıktan sonra serbest avukat olarak çalışmaya başlayabilirler. Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi, kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir.

Karmaşıklaşan toplumsal düzen, değişen üretim biçimi ve oluşan sosyal ve ekonomik örgütlenmeler, bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerini düzenleyen yasalar, uzmanlaşmış kişilere olan gereksinimi gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu nedenle hukukçulara her zaman ihtiyaç vardır. Avukatlar her tür ekonomik ve sosyal organizasyonlar içinde iş bulma olanağına sahiptir. Ayrıca hakim, savcı, noter, müfettiş, hariciye meslek memurluğu da yapma olanakları vardır.

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Hukuk, dinamik bir kavramdır. Her türlü gelişme ve değişme hukuk sistemini de etkilemektedir. Bu nedenle bu meslekte uzmanlaşma çok daha hızlı gelişecek ve meslek mensuplarının daha tempolu ve karmaşık hukuk sorunlarıyla karşılaşması söz konusu olacaktır.

Ayrıca mesleğin kurumsallaşması (şirketleşme), reklam yasağında yumuşama beklenmektedir. Bu mesleği seçen kişinin artık, Avrupa Topluluğu Hukuku başta olmak üzere, yabancı hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi olmaları tercih edilmektedir.

Programın Amacı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 2004 yılında çağdaş ve özgün iç mekân ve yakın çevre tasarımına hâkim, nitelikli tasarımcılar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bölümümüz, Eşit Ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans Programı’nın amacı, mimari yapıların form ve işlevlerini sanat, teknoloji ve bilim ile bütünleştirerek çağdaş ölçütlere uygun iç mekân ve yakın çevre düzenleme becerisine sahip; ayrıca kültür ve mimarlık alanındaki eserlerin korunması konusunda bilgili yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan öğrencilerin çalışma alanları genellikle iç mimarlık büroları, dekorasyon markaları, İnşaat şirketleri gibi alanlarda çalışabilirler. Bunun dışında yüksek lisans yaparak akademisyen olma imkanları da bulunmaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları Nelerdir?

İç mimarın çalışma yeri tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında yapılar, malzemenin yapımı aşamasında ise atölyeler ve fabrikalardır. Genellikle özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler veya kendilerine ait işyeri açabilirler.

İç mimari ve dekorasyon ülkemizde sürekli olarak gelişmektedir. Bu nedenle, gelecekte nitelikli, özgün zevklerini ortaya koyabilen iç mimarlara ihtiyaç duyulacaktır.

Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan yapı dekorasyon, iç mekan dekorasyon, sanat ve tasarım alanlarında meslek liselerinde ders verebilirler.

Programın Amacı

Sağlık Yönetimi Lisans Programının amaçları, sağlık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörün temel ilke ve değerlerine bağlı, süreçlerine hakim, yönetimsel uygulamalar konusunda bilgili, hasta/müşteri ilişkileri ve etkin iletişim konularında yetişmiş insan kaynağı sağlamaktır.

Sağlık Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Sağlık yönetimi bölümü mezunları, kamu ve özel sektöre ait olan sağlık işletmelerinde yönetici olarak çalışabilirler. Ayrıca, sigortacılık, ilaç ve tıbbi cihaz üretimi gibi sağlık sektörüyle ilgili şirketlerde yöneticilik yapabilirler.

Sağlık Yönetimi Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları Nelerdir?

Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle giderek sayıları artan özel hastanelerin açılmasıyla sağlık yöneticilerine büyük gereksinim duyulmaktadır.

Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar Sağlık Hizmetleri Sekreterliği alanında öğretmenlik yapabilirler.

SÖZEL

İLETİŞİM

HAZIRLANIYOR…
HAZIRLANIYOR…
HAZIRLANIYOR…
HAZIRLANIYOR…

GÖRSEL SANATLAR

HAZIRLANIYOR…
HAZIRLANIYOR…
HAZIRLANIYOR…

EĞİTİM

HAZIRLANIYOR…

DİL

Programın Amacı

Almanca konuşulan ülkelerin dilleri, edebiyatları ve kültürleri alanında dil bilim ve edebiyat bilim çerçevesinde araştırmalar yapmak, Almanca öğretim yöntemlerini geliştirmek ve bu konularda uzmanlar yetiştirerek gerek bilimsel çalışma gerekse uygulama alanlarında ülkemizin nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermektir. Bölümün bir diğer amacı da Türkçe ve Almanca konuşulan ülkelerin dil ve kültür özelliklerini araştırmak suretiyle bu toplumların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayacak çözümler üretmektir.

Alman Dili ve Edebiyatı, üniversitelerde Edebiyat Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan ve yalnızca Dil puan türünden öğrenci kabul eden 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Almanca diline ve Almanya kültürüne sahip olarak, gerekli kaynaklara dayanarak araştırmak ve nesillere bu araştırma sonuçlarını sunmaktır.

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Mezunlar, başta Turizm, Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, çeşitli resmi kurumlarda ve özel kuruluşlarda görev alabilir; özellikle bankacılık, basın yayın, dış ticaret ve turizm sektörlerinde çalışabilirler. Almanca veya Almanya ile ilgili diğer alanlarda da iş olanağına sahip olan mezunlarımız, üniversitelerimizde Almanca okutmanlığı yapabilir, öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar ise resmî ve özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler.

Programın Amacı

Bölümün eğitim süresi hazırlık sınıfı ile beraber 5 yıldır. Bölümün amacı öğrencileri Fransız Dili yani Fransızca, Fransız kültürü, eski ve yeni eserleri, sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgilendirmek, Fransızcayı üst seviyede öğretmek ve öğrencilerin Fransızca metinleri kolay bir şekilde tercüme edecek şekilde yetiştirmektir.

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu kişiler meslek hayatları içerisinde ana görevleri çalıştıkları eğitim kurumlarında öğrencilere Fransızca dilini en iyi şekilde aktarıp öğretebilmektir.

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Fransız Dili ve Edebiyatı mezunları birçok alanda çalışabilmektedir. Hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde iş bulma imkanları bulunmaktadır. Mezunların büyük bir kısmı pedagojik formasyon alarak MEB’de öğretmen olma yoluna gitmekte veya akademik kariyer yapmayı tercih etmektedir. Formasyon alanlar KPSS ile öğretmen olmaktadır. ALES, YDS gibi sınavlarda başarılı olarak üniversitelerin mülakatlarını geçenler Yüksek Lisans veya doktora yaparak akademisyen olmaktadır. 

Fransız Dili ve Edebiyatı mezunlarının çalıştıkları yerler; MEB okulları veya özel okullar, üniversiteler, Dışişleri Bakanlığı, konsolosluklar, elçilikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, çeşitli basın ve yayın kuruluşları, yayınevleri, dergiler, tercüme bürolarıdır. İsteyenler kendi tercüme bürosu açarak tercümeler yapabilir. Turizm acenteleri de mezunların önemli bir başka çalışma alanıdır.

Programın Amacı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngilizceyi iyi bilen, temel filolojik bilgileri kavrayan ve çeviri, edebiyat teorisi ve İngilizceyi öğretme konusunda bilimsel çalışma için gerekli becerileri edinen geniş bir bilgi yelpazesine sahip İngiliz filoloji uzmanlarını hazırlamayı amaçlamaktadır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı, üniversitelerde Fen Edebiyat ya da İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bölüm yalnızca Dil türünden puan kategorisinden tercih edilebilir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İngilizce filoloji bilgisini uygulamada başarıyla uygulayabilmek ve bu alan üzerine çalışmalar yapmak bu bölümün en öncelikli amacıdır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinden mezun olan kişilerin yapabileceği bir diğer meslek ise öğretmenliktir. 4 yılın sonunda alınan pedagojik formasyon eğitim sertifikası ile öğretmen olmaya hak kazanan bölüm mezunları, KPSS ile ilgili kadrolara atanabilmektedir. İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü mezunları İngilizce Öğretmeni olarak atanır. Bunun dışında bölüm mezunları özel eğitim kurumlarında yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi görevinde bulunabilir. 

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olan kişiler yüksek lisans ve doktora eğitimlerine kendi bölümlerinden devam edebilecekleri gibi Türk Dili ve Edebiyatı ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinde de devam edebilir. Böylece Türk Dili ve Edebiyatı ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden akademisyen olma şansına sahip olabilir. 

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü mezunları önemli devlet kurumlarında tercüman olarak çalışabilmektedir. Büyükelçilikler, Konsolosluklar ve Bakanlıklar bünyesinde belirlenen kadrolarda yazılı metin çeviriminden sorumlu personel olarak devlet memuru statüsünde görev yapabilir. 

Programın Amacı

Mütercim Tercümanlık, dillerin çeviri teorisi, kültürü, tanımı ve uygulaması ile ilgilenen bir çalışma alanıdır. Çeviriyi sadece kültürlerarası aktarım olarak değil, aynı zamanda kültürlerarası iletişim olarak da incelediği için, karşılaştırmalı edebiyat, kültürel çalışmalar, cinsiyet çalışmaları, bilgisayar bilimi, tarih, dilbilim, felsefe gibi diğer bilgi alanlarına da değinen bir disiplinlerarası olarak da tanımlanabilir.

Çeviri çalışmaları genellikle Tercümanlık ile eşleştirilir, ancak ikisi ayrı alanlardır. Günümüzün çok kültürlü ve çok dilli toplumu diller ve kültürler arasında etkili, verimli ve empatik iletişim gerektirdiğinden çeviri becerileri her zamankinden daha önemli ve cazip hale gelmektedir.

Mütercim Tercümanlık, üniversitelerde eğitimi verilmekte olan 4 yıllık lisans bölümüdür. Bu bölüm yalnızca Dil puan türüne göre tercih edilebilir.

Mütercim – Tercümanlık Bölümü Mezunlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; çeviri yapacağı dilde yazılı edebi eserleri, metinleri, bilimsel makaleleri, gazete ve dergileri, siyasi, hukuki, ekonomik, teknik ve diğer türdeki eserleri önce dikkatle okur. Anlam bütünlüğünü ve ifade doğruluğunu bozmadan diğer bir dile cümle cümle çevirir. Yapılan çevirilerin doğruluğunu kontrol eder ve kendi öz dili ve bildiği yabancı dile ait gelişmeleri yakından izler.

Mütercim – Tercümanlık Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Çalışma alanının daralması ve genişlemesi uluslararası ilişkilere bağlıdır. Avrupa Topluluğuna üyeliğin söz konusu olduğu günümüzde bu meslek elemanlarına olan ihtiyaç da artmaktadır. Meslek elemanları; çeşitli kamu kuruluşlarında (Dış İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, gazeteler, film stüdyoları, uluslararası kuruluşlarda çalışabilirler. Üniversitelerde akademik kariyer yapma imkanları mevcuttur. Ayrıca mütercimler genellikle özel büro açarak kendi çalışma alanlarını yaratırlar. Bu şekilde yeni işgücü alanları da doğar.

EĞİTİM

Programın Amacı

Almanca Öğretmenliği, Alman dilini ve edebiyatını hem tarihi hem de günümüzde araştıran, belgeleyen ve yayan beşerî bilimler alanıdır. Almanca çalışmalarının akademik bölümleri genellikle dil ve edebiyat bileşeninin yanı sıra Alman kültürü, Alman tarihi ve Alman siyaseti derslerini de içerir. Çeviri çalışmaları genellikle Tercümanlık ile eşleştirilir, ancak ikisi ayrı alanlardır. Günümüzün çok kültürlü ve çok dilli toplumu diller ve kültürler arasında etkili, verimli ve empatik iletişim gerektirdiğinden çeviri becerileri her zamankinden daha önemli ve cazip hale gelmektedir.

Almanca Öğretmenliği, üniversitelerde her öğretmenlik bölümünde olduğu gibi Eğitim Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Almanca Öğretmenliği Bölümü Mezunlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Almanca Öğretmenleri, bulundukları kurumlar dahilinde öğrenim görmekte olan öğrencilere Almanca dilini öğretmek, edebiyat eserlerini ve kültürünü tanıtmak konusunda görev alırlar.

Almanca Öğretmenliği Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Almanca Öğretmenliği mezunlarının en büyük çalışma alanı devlet okullarıdır. Özellikle Almancanın ikinci yabancı dil olarak okutulduğu ilköğretim okulları ile ortaöğretim okulları, mezunların görev yaptıkları yerlerdir. Ayrıca isteyenler ALES sınavında başarılı olmak ve gerekli şartları yerine getirmek suretiyle lisansüstü eğitim alıp üniversite hocalığı yapabilirler. KPSS’de atanmak için yeterli puanı alamayanlar, turizm ile ilgili firmalarda veya Almanya ile ticaret halinde olan özel şirketlerde çalışabilirler.

Programın Amacı

Ülkemizin bulunduğu konum itibari ile de Arapça öğrenimi ticaret ve turizm gibi alanlarda gelişim sağlamak için şarttır.

Orta Doğu ile ekonomik ilişkilerin sağlıklı olması açısından Arapça öğrenimine ağırlık verilir. Arapça Öğretmenliği bölümü de bu koşullar altında iyi bir meslek olarak karşımıza çıkar. 

Arapça Öğretmenliği bölümü hem teorik hem de uygulamalı dersleri fazlasıyla içerir. Arapça dilinin öğrenilmesine yönelik dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve yazma derslerinin yanı sıra öğretmenlik için gerekli olan Pedagojik Formasyon eğitimine yönelik dersler de eş zamanlı olarak verilir. 

Arapça Öğretmenliği Bölümü Mezunlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Arapça, Arap Edebiyatı ve kültürü üzerine gerçekleştirilen her türlü çalışmada bulunarak bu konu hakkında ilgi sahibi olan kişilere bilgi aktarımının sağlanması hususunda görev almaktır.

Arapça Öğretmenliği Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Arapça Öğretmenliği mezunu olanlar devlet okulları ve özel okullarda Arapça Öğretmenliği yapabilirler. Devlet okulunda çalışmak için KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavına girerler. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunurlar. Yayınevlerinde çevirmenlik yapabilirler. Tarih ağırlıklı seçmeli dersler alarak turist rehberliği de mümkündür.

Programın Amacı

Günümüz dünyasında artık bir dilden fazla dili bilmenin önemi her geçen gün daha belirgin olmaktadır. Dil bilgisinin dünya çapında geçerliliğinin yüksek olması Fransızca gibi talebi yüksek olan dilleri önemli bir hale getirmiştir.

Fransızca Öğretmenliği bölümü 4 yıllık bir bölümdür ve bölümün amacı Fransızca dilini eğitim kurumlarında öğrencilere en iyi, verimli ve etkili şekilde öğreterek öğrencilerin Fransızca dersi hakkında bilgili ve donanımlı olmasını sağlamaktır. Fransızca Öğretmenliği bölümü mezunlarının eğitim sektörüne ve öğrencilerine faydalı olması beklenmektedir.

Fransızca Öğretmenliği Bölümü Mezunlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Fransızca Öğretmenliği bölümü mezunu olup Fransızca Öğretmenliği unvanını almış kişiler meslek hayatları içerisinde ana görevleri çalıştıkları eğitim kurumlarında öğrencilere Fransızca dilini öğrenim dersini en iyi şekilde aktarabilmektir ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olarak daha iyi bireyler yetiştirmektir.

Fransızca Öğretmenliği Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Fransızca öğretmenliği mezunları ortaöğretim kurumlarında yani liselerde ve bazı ortaokullarda Fransızca derslerini okuturlar. Mezunların büyük bir kısmı öğretmen olur. KPSS’ de başarılı olanlar genellikle devlet okullarında görev alır. Ancak dileyenler özel okullarda da Fransızca öğretmenliği yapabilir. Bölümün tek iş olanakları bunlar değildir. Ayrıca mezunların bir kısmı öğretim görevlisi olmakta, bir kısmı çeşitli bakanlıklarda, elçiliklerde veya konsolosluklarda çalışmakta, kimisi de tercümanlık bürolarında veya turizm firmalarında görev almaktadır.

MEB okulları (genellikle liseler), özel okullar, üniversiteler, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, elçilikler, konsolosluklar, mütercim-tercümanlık büroları, yayınevleri, turizm acenteleri Fransızca öğretmenliği iş olanakları arasında sayılmaktadır.

Programın Amacı

Günümüz dünyasında artık ikinci dilin önemi her geçen gün daha belirgin olmaktadır. İngilizcenin dünya çapında geçerliliğinin yüksek olması İngilizceyi birçok dilden daha önemli bir hale getirmiştir.

İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık bir bölümdür ve bölümün amacı İngilizce dilini eğitim kurumlarında öğrencilere en iyi, verimli ve etkili şekilde öğreterek öğrencilerin İngilizce dersi hakkında bilgili ve donanımlı olmasını sağlamaktır. İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunlarının eğitim sektörüne ve öğrencilerine faydalı olması beklenmektedir.

İngilizce Öğretmenliği bölümün tercih etmeyi düşünen öğrencilerde öğrenmeyi ve öğretmeyi seven, İngilizce dersine ve diline karşı ilgili ve öğretme isteği olan, disiplinli, öğrencilerle iletişim kurabilecek ve sorumluluk sahibi olması aranan başlıca özellikler arasındadır.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Mezunlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olup İngilizce Öğretmenliği unvanını almış kişiler meslek hayatları içerisinde ana görevleri çalıştıkları eğitim kurumlarında öğrencilere İngilizce dilini öğrenim dersini en iyi şekilde aktarabilmektir ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olarak daha iyi bireyler yetiştirmektir..

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında ve özel okullarda İngilizce öğretmenliği, üniversitelerde hazırlık programlarında okutmanlık, dil kurslarında öğretmenlik yapabiliyorlar. Öğretmenlik dışında editörlük, tercümanlık yapabiliyorlar. Şirketlerin dış ticaret ya da dış ilişkiler bölümlerinde çalışabiliyorlar. Gazetelerin dış haberler bölümlerinde çalışabiliyorlar. Yabancılara Türkçe dersi verebiliyorlar ve bu alanda çalışan Türkçe Öğretim Merkezleri’nde çalışabilirler.